"Right to Repair" av stadig større viktighet

Retten til å reparere: Det er et stadig viktigere tema i bilbransjen. Og det er da heller ikke så merkelig, for komponenter har i de siste årene vært mangelvare eller ikke leverbare. I tillegg blir elektroniske deler nå om dagen kryptert, slik at det er umulig å løse problemer uten støtte fra fabrikantene. Kan løsningen finnes i ny lovgivning? Vi skal se nærmere på den aktuelle situasjonen rundt retten til å reparere!

Hva er "Right to Repair" egentlig?

I de siste årene er det blitt et stadig sterkere krav fra en bred gruppe rundt retten til å kunne reparere. Retten til å reparere er et tankesett som forlanger at (elektroniske) apparater og andre produkter skal kunne repareres i tilfelle det oppstår feil. For å muliggjøre det, er det i følge retten til å reparere-bevegelsen en del begrensninger som må fjernes:

  • Begrensninger i formgivning
  • (Kryptert) Software
  • Begrensninger i deletilgang
  • Manglende kommunikasjon om muligheten for reparasjon

Idéen bak retten til å reparere er krystallklar: Fremme muligheten for reparasjon i stedet for å kjøpe inn nytt. Dette vil lede til en mer bærekraftig økonomi, mindre (elektronisk) avfall og mindre kostnader. Dette er et tema som lenge har vært aktuelt i bilbransjen og bilbransjen er da også en av pådriverne til denne filosofien. Og det er da heller ikke så merkelig: omtrent 80% av europeiske verksteder er ikke merkeforhandlere med god støtte fra bilfabrikanten.

En stor del av verkstedene jobber altså selvstendig og for å kunne utføre komplekse reparasjoner er de avhengige av spesialverktøy og deler fra bilfabrikantenen eller spesialister. Og hvis bilfabrikantene er sparsommelige med opplysninger opp mot ettermarkedet, vil det langsomt oppstå en monopolsituasjon. Denne utviklingen forsterkes av at komponenter er limt og software er kryptert før de plasseres i bilen. Kombiner dette med det faktum at produktenes tekniske nivå blir stadig mer kompleks og det blir dermed vanskeligere og vanskeligere å tilby reparasjon som et alternativ.

Ny lovgivning

Fordi retten til å reparere fremdeles ikke er en selvfølgelighet, blir ropet om ny lovgivning stadig sterkere. De første stegene i riktig retning ble tatt av det europeiske parlamentet i 2020, hvor reservedeler for reparasjonsspesialister ble gjort mer tilgjengelige. Ett år senere, i 2021, fulgte EU op men en ny lov som forpliktet bedrifter å gi sine produkter lengre forventet levetid og å sørge for at reservedeler var tilgjengelige i minst 10 år etter produksjonsdato. Disse reglene ble innført for produkter som belysning, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøleskap. Et godt steg i riktig retning.

I Frankrike har de bygget opp et forsprang i forhold til resten av Europa. De er ledende når det kommer til retten til å reparere og har allerede i noen år forpliktet produsenter til å merke produktene med hvor reparerbare de er på en skala fra 1 til 10. Herunder gjelder en rekke kriterier, blant annet tilgjengelighet og kostnader for reservedeler.

Forbrukerne søker etter alternativer for nytt

Det er altså tydelig at det har vært forandringer de siste årene. Fra en undersøkelse utført av Eurobarometer, kommer det fram at 79% av de europeiske forbrukerne synes at fabrikantene må forpliktes via lov til å tilby muligheten for reparasjoner på elektroniske produkter og å forenkle tilgangen til reservedeler. Det er da også stadig mer fabrikanter som fremhever reparasjonsmuligheten som et unikt salgsargument.

Som en ledende bedrift innen renoveringsbransjen vil også ACTRONICS anstrenge seg for at man i dag, i morgen og for framtida kan velge et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ til innkjøp av nye komponenter. Vi er overbeviste om at den sirkulære økonomien vil spille en stadig større rolle framover.

Les mer om deler i EV og Hybride biler