Lyser ABS-lampen? Slik løser du problemet!

En lysende ABS-lampe: Sjansen er stor for at du har sett den dukke opp i dashbordet. I mange biler lyser denne lampen opp et øyeblikk sammen med andre varsellamper når tenningen slås på. Fortsetter lampen å lyse er det en stor sjanse for at det er feil i ABS-systemet. I denne artikkelen ser vi på hvordan vi kan løse dette problemet.

abs-enhet-mangelfullt-lys

Hvordan ser ABS-lampen ut?

Det er praktisk talt umulig å overse ABS-lampen. I så godt som alle biler er dette en sirkel hvor bokstavene "ABS" står. Lampen er for det aller meste oransje, men kan i noen tilfeller være rød.

Lysende lampe gir mangel på EU-kontroll

ABS-systemet sitter jo ikke på bilen uten grunn. Man unngår at hjulene låser seg under panikkbremsing og bilen lar seg kontrollere. Dette kommer sikkerheten tilgode, slik som tidligere beskrevet. Fra 2004 er ABS forpliktet på nye biler i henhold til europeiske regler. Har man i tillegg en stabilitetskontroll, ESP, innebygget i ABS-systemet, vil bilen følge ønsket retning hvis det er fare for at den slipper. Det er ikke vanskelig å forestille seg at mange alvorlige ulykker er unngått på grunn av dette og også en god grunn til at man i mange europeiske land gir mangel når lampen lyser.

Er det trygt å kjøre når ABS-lampen lyser?

Kort sagt: Ja og nei. Når ABS-lampen lyser er det ikke noe i veien for å kjøre hjem eller til nærmeste verksted. Det er ingen grunn til å stoppe og sette bilen i veikanten, men på grunn av de tidligere nevnte sikkerthetsfordeler, er det viktig å komme seg til et verksted så raskt som mulig for å få reparert problemet. Lyser det også en rød lampe med et utropstegn i en sirkel i tillegg til ABS-lampen? Da bør man parkere bilen og få hjelp til å komme seg til nærmeste verksted så fort som mulig. I det tilfellet er det også en feil i selve bremseystemet og det er ikke trygt å kjøre videre.

Årsaker til at varsellampen til ABS lyser.

Til tross for at ABS-lampen gir et godt hint om hvor feilen kan sitte, er det forskjellige grunner til at den lyser opp. Under her ser vi nærmere på de viktigste årsakene.

Hjulsensorer.

Hvor det ofte kan se ut til at ABS-enheten har en defekt, viser det seg ofte at hjulsensorene kan være årsaken. Så fort disse sender et avvikende eller feilaktig signal til ABS-styreenheten, vil styreenheten registere dette som feil i ABS-enheten, selv om det ikke alltid er tilfellet.

Magnetringer og tannkranser

En annen komponent som det er verdt å kontrollere er magnetringenen eller tannkransene som sitter ved hjulene. Disse er nemlig følsomme for skitt eller skader som kan forstyrre signalene fra sensorene. Ved magnetringene er det oftest skitt som er synderen, ved tannkransene kan de være skader som er årsaken.

Ledninger og kontakter

Det er verdt og kontrollere alle kontakter og ledninger. Et brudd eller dårlig kontakt kan godt være årsaken til at lampen lyser!

Sikringer

En defekt sikring kan også være en grunn til at lampen tennes, så ikke glem å kontrollere disse!

Intern defekt i ABS-enheten

Til slutt nevner vi at feilen også kan sitte i selve enheten. Som beskrevet i en tidligere artikkel, ser vi mest til kommunikajsonsproblemer med ABS-styreenheten, feil ved pumpemotor og feil på trykk- og hjulsensorer pga. løsnede forbindelser i ABS-enheten.

Skulle problemet ha oppstått som følge av en av de nevnte årsakene, er sjansen stor for at en overhaling løser problemet. Via vårt søkefelt har du i løpet av noen klikk funnet din ABS-enhet. NB! ACtronics samarbeider bare med autoriserte bilverksteder og forhandlere. Er du en privatperson? Se da her hva vi kan bety for deg!