TCU DSG7 DQ200

DSG 7 DQ200 (0AM) - TCU’er
DSG 7 DQ200 (0AM)

TCU’er

For å se priser, må du registere deg

Etter at DSG6 hadde vist seg å være en stor suksess, kom oppfølgeren. Det vil si, DSG7-girkassen er vel egentlig ikke en direkte oppfølger. Denne varianten av DSG bruker en tørr clutch, og tåler derfor ikke så høyt dreiemoment som sin forgjenger.

Hvorfor har Volkswagen AG tatt et slikt valg? Svaret på dette finner vi i vekt og intern friksjon. Så sant behovet for et høyt dreiemoment ikke er til stede er altså DSG7 et bedre valg med tanke på miljø og drivstofforbruk.

Feil og feilkoder

Kjente feil

  • Girvelgerindikatoren («PRDNS») på dashbordet blinker
  • Girkassen girer ikke
  • Kortslutning: 30A sikring smeltet
  • Lekkasje og/eller tap av trykk

Til å overhale

OBD II VAG Beskrivelse
P0562 VAG System voltage, voltage too low
16946 17099 Sensor / pressure switch transmission fluid pressure A, Unlikely signal
P0841 17225 Control module defective
P1604 8012 Hydraulic pump system, supply voltage too low
P177F - Hydraulic pump system, overload protection
P17BF - Functional limitation due to pressure drop
P1895 18303 Functional limitation due to insufficient pressure
P189C - No communication with TCM

Mulig å overhale (Nødvendig med ekstra diagnose)

OBD II VAG Beskrivelse
P173A - Position sensor 1 for Gear Selector, unlikely signal
P173B - Position sensor 2 for Gear Selector, unlikely signal
P173C - Position sensor 3 for Gear Selector, unlikely signal
P173D - Position sensor 4 for Gear Selector, unlikely signal

Ovenstående feilkoder dukker stort sett opp etter at mekatronikken er montert. Disse feilkodene angir i dette tilfellet at en eller fler skiftepinner ikke sitter riktig i skiftegaflene. I «Montering av mekatronikken» gir vi noen tips om hvordan man kan unngå denne situasjonen.

Ikke å overhale

OBD II VAG Beskrivelse
P072A - Neutral not selectable
P072B - Reverse gear not selectable
P072C - 1st gear not selectable
P072D - 2nd gear not selectable
P072E - 3rd gear not selectable
P072F - 4th gear not selectable
P073A - 5th gear not selectable
P073B - 6th gear not selectable
P073C - 7th gear not selectable

Ovenstående feilkoder dukker stort sett opp etter at mekatronikken er montert. Disse feilkodene angir i dette tilfellet at en eller fler skiftepinner ikke sitter riktig i skiftegaflene. I «Montering av mekatronikken» gir vi noen tips om hvordan man kan unngå denne situasjonen.

Generell virkemåte DSG7

forklaring-pa-dsg7-girkasse

DSG7 girkassen er en automatisk girkasse med dobbeltclutch. DSG står for «Direktschaltgetriebe» eller «Direct-Shift Gearbox» og 7-tallet viser til antal gir forover. Ofte ser man at betegnelsen «DQ200» blir brukt, hvor Q står for «Quermotor», som angir at denne girkassen blir brukt til tverrstilte motorer.

Mekanisk sett kan DSG7 best beskrives som en manuell girkasse med to tørrclutcher, to inngående akslinger og tre utgående. En elektronisk styrt hydraulisk enhet (mekatronikk) sørger for at girkassen virker automatisk. Som tillegg kan man velge manuell girvelger, kalt Tiptronic. Et dobbelmasse svinghjul forbinder motorens veivaksel med en trykkplate som dreier rundt med veivakselen. To tørre clutcher på hver sin side av trykkplaten dreier uavhengig av hverandre rundt på den samme akselen og via splines driver de hver sin inngående aksel. Inngående aksel 1 dreier rundt inni inngående aksling 2.

Automatgir

På inngående aksling 1 sitter tannhjulene til 1., 3., 5. og 7. gir. Tannhjulene til 2., 4., 6. gir og revers sitter på inngående aksling 2 Fra inngående aksling 1 drives tannhjulene for første og tredje gir på første utgående aksel og tannhjulene for femte og syvende på andre utgående aksel. Fra inngående aksling 2 drives tannhjulene for andre og fjerde gir på første utgående aksel og tannhjulene 2 for sjette gir og revers på andre utgående aksel.

dsg7-tcu-ordningen

Mellomtannhjulet R1 på utgående aksel 2 driver tannhjul R2 på utgående aksel 3 for revers. Alle tre utgående aksler driver differensialen. Fordi tannhjulene til 1., 3., 5, og 7. gir sitter på inngående aksling 1 og tannhjulene til 2., 4., 6. på inngående aksling 2 blir skifting til neste gir gjort fra den ene til den andre inngående akslingen. Dermed er neste gir alt tilkoblet på «sin» utgående aksel. Ved skifting vil giret som brukes bli koblet fra med en myk overgang fra sin inngående aksel og neste gir blir koblet til med samme bevegelse til tilhørende inngående aksel. Det oppstår altså et overlapp mellom girene ved skifting. I tillegg blir motorens dreiemoment litt redusert ved oppgiring, mens det motsatte skjer ved nedgiring. Alt dette sørger for en rask og myk overgang som ikke merkes i drivlinjen.

Mekatronikkens oppbygning

dsg7-tcu-mechatronic detalj

Aktuator Funksjoner
N433 Skifteventil for skifting av 1. og 3. gir
N434 Skifteventil for skifting av 5. og 7. gir
N435 Trykkreguleringsventil for clutch K1
N436 Trykkreguleringsventil for systemtrykk i girkassedel 1
N437 Skifteventil for skifting av 2. og 4. gir
N438 Skifteventil for skifting av 6. gir og revers
N439 Trykkreguleringsventil for clutch K2
N440 Trykkreguleringventil for systemtrykk i girkassedel 2
V401 Motor til hydraulisk pumpe

Giring og clutching blir styrt av girkassen sentrale styreenhet: Mekatronikken (J743). Denne består av en elektronisk og en elektrohydraulsk enhet. Mekatronikken er montert på girkassen og har sitt eget smøresystem, uavhengig av selve girkassen. Det betyr at den hydrauliske delen av DSG7 DQ200 har sin egen oljepumpe, ventiler og sylindre. Disse sylindrene er forbundet direkte til girkassen skiftegafler og clutcharmer.

I den elektro-hydrauliske enheten er det en elektrisk drevet hydraulikkpumpe - V401 - og et oljetrykkreservoar moternt som sammen sørger for at systemtrykket i styreenheten forblir mellom 40 og 60 bar.

Den elektro-hydrauliske enheten har åtte reguleringsventiler. Med ventilene N433, N434, N437 og N438 blir skiftegaflene til tannhjulene på utgående aksler betjent. Ventilen N435 og N439 betjener begge clutchene. Ventilen N436 og N440 regulerer det nødvendige systemtrykket i hver sin halvdel av girkassen:

De TCU in detail

dsg7-tcu detaljvisning

Vil du først ha mer informasjon om ovehalinger som ACtronics kan tilby? Eller kan du ikke finne et produkt på hjemmesiden? Ta kontakt med oss på info@actronis.no eller ring vår kundeservice på 21 08 16 82