Lange leveringstider gjør renovering til et attraktivt alternativ

Først coronaepidemien, deretter mangel på råvarer og personale siden økonomien tok seg opp, og nå krigen mellom Russland og Ukraina. Dette er alle grunner til lang leveringstid og stigende produksjonskostnader, også innen bilbransjen. I elektronisek bilder finner man mange komponenter som det er en mangel på. I tillegg ser det ut til at denne situasjonen ikke kommer til å endre seg med det første og derfor blir det i stadig større grad sett etter alternativer for i mindre grad være avhengige av eksterne leverandører. Det gjelder dat brukte og overhalte deler og særlig det siste alternativet er spesielt interessant.

Drøye 90% blir gjenbrukt

Den store fordelen med en renovert del sammenlignet med en ny er gjenbruken av komponenter som sparer både arbeidskostnader og råvarer. Mer enn 90% av komponentene kan brukes om igjen. Dette kan vi kanksje best tydeliggjøre med den skjematiske tegningen av hovedkomponentene i en ABS-enhet.

Kretskort

HCU

Pumpemotor

  • Grønn = gjenbrukt etter en kontroll og grundig test
  • Gul = Forebyggende utskiftning
  • Rød = Bytte av defekt komponent

At vi her hos ACTRONICS gjenbruker så mye, betyr ikke at vi ikke bearbeider disse delene. Hver del gjennomgår en kontrol og blir deretter rengjort og/eller pusset opp. Tenk da på ekstra handlinger som glasstråling og coating. En renovert del får da det ønskede kvalitetsnivået og til tross for disse handlingene sparer man mye på råvarer.

Korte leveringstider

For øyeblikket er dette kanskje det beste argumentet for å velge renovering. Siden renoverte deler i mindre grad tar i bruk komponenter og råvarer, kan jobben utføres raskere. Selvfølgelig har brukte deler samme forderl, men dissen delen kan ikke sammenlignes med nye eller renoverte deler. Det er tross alt en enorm kvalitetsforskjell.

Bra for både kostpris og miljø

Alle som velger en renovering, velger indirekte å beskytte miljøet så mye som mulig. Og denne gesten blir premiert med en en lav kostpris. En renovert del er faktisk hele 60 til 80% billigere enn en ny. Når det kommer til kvalitet har man heller ingenting å frykte, for både defekte og kjente, svake punkter blir skiftet ut slik at en renovert del oppnår samme kvalitet som en fabrikksny.

Er du altså på let etter et kvalitetsprodukt med kort leveringstid, da er renovering det alternativet som gjelder for å få en bil tilbake på veien for en rimelig penge. Våre produktspesialister står gjerne til tjeneste!