Hvordan overhaler vi den hydrauliske delen?

En ABS-enhet består av pumpemotor, hydraulisk fordelerblokk og styreenhet. Fra denne sentralen blir bremsevæsken fordelt ut til hjulene via bremsesystemets rør og slanger til bremsesylindre og/eller -stempler. Hver del av ABS-enheten er viktig og blir grundig kontrollert når det er inne til overhaling. Vi har tatt i bruk en ny maskin som hjelper oss i overhalingen av hydraulikkblokka og vi vil gjerne forklare litt om hvordan det virker!

Hvilken funksjon har den?

Den hydrauliske fordelerblokka i et konvensjonelt ABS-system er den delen som fordeler bremsevæsken videre fra hovedbremsesylinderen. I blokka sitter det magnetventiler som kan stoppe bremsevæskestrømmen fra hovedbremsesylinderen. Den kalles derfor «Hydraulik Control Unit», forkortet HCU. Hvert hjul har sin egen tilførsels- og returventil. Når systemet står uten spenning er tilførselsventilen alltid åpen og returventilen er alltid stengt. Begge ventilene blir betjent samtidig når bremsetrykket må reguleres. Bremsevæsken kan da returnere fra hjulsylindrene til tross for at pedalen er aktivert. Så fort systemet igjen står strømløst vil ventilene gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Av forrige avsnitt kan men lett forstå at bremsevæsken har en viktig rolle i HCU. Ved dårlig vedlikehold vil bremsevæskens reduserte kvalitet ha effekt på ABS-systemets virkemåte. Som kjent er bremsevæske hygroskopisk, det vil si at den trekker til seg fuktighet. Jo eldre bremsevæsken er, jo mer fuktighet vil finnes i den. Denne fuktigheten vil forårsake korrosjon i ABS-enheten, noe vi dessverre ser ganske ofte. Vi anbefaler da også å følge fabrikantens skift-intervaller!

«Flushing» av bremsevæske

Etter overhalingen vil det være naturlig å skifte bremsevæske. Men blir ikke den nye bremsevæsken forurenset av den væsken som sitter igjen i HCU? Ikke når overhalingen har skjedd hos ACtronics. Dette takket være en flush-maskin som har fått en viktig rolle i vår renoveringsprosess. HCU blir gjennomspylt under trykk i flere minutter. Det fjerner alle forurensinger i ABS-systemet og i tillegg vil begynnende belegg på grunn av oksydering løsne og spyles med ut av enheten. Takket være kombinasjonen med andere høyteknologiske maskiner vi bruker i renoveringsprosessen, er vi sikre på at delen gjenopprettes til sin originale fabrikkskvalitet!