Hvordan ABS-enheten har utviklet seg de siste 10 årene og hva det betyr for framtida

Antiblokkeringssystemet (ABS) er i tillegg til at det er forpliktet, blitt en svært viktig del i moderne biler. Og det er ikke så rart: ABS forbedrer bremseegenskapene og sikkerheten betraktelig. I de siste 10 årene har ABS-enhetene gjennomgått en betydelig evolusjon, drevet av teknologisk framgang og strengere krav til sikkerhet. I denne artikkelen vil vi undersøke innovasjonene og forandringnen ABS-enhetene har gått gjennom i nyere tid og vil vi se se litt framover i tid hvordan det kanskje bil utvikle seg videre.

Foto: Skjematisk gjengivelse av virkemåten til regenerativ bremsing

ABS-enhetenes evolusjon de siste 10 år

I de foregående 10 år er ABS-systemet stadig oftere integrert med andre sikkerhetssystemer, som "tractioncontrol" (TCS), elektronisk stabilitetskontroll (ESC/ESP) og bremseassistent. Integrasjonen av disse systemene har sørget for en betraktelig forbedring av bremseeffekten og kjøretøystabilitet. Dette er gjort mulig gjennom framgang innen ABS-systemets sensorteknologi. Moderen ABS-enheter tar i bruk avanserte sensorer for å detektere og analysere bilens bevegelser. På grunn av dette kan det raskere og nøyaktigere reageres på forandringer i kjøretøyets dynamikk under kjøring.

En annen viktig forandring som har bidratt til forbedringene som nevnt ovenfor, er styreenhetes regnekraft. Algoritmene som brukes i dagens ABS er blitt kraftigere og mer komplekse. De kan nå holde oversikt over flere variabler, som hastighet, veigrep og rattvinkel. Derfor er det mulig i alle situasjoner å beregne den beste bremsekraften uten at det går på bekostning av veigrepet.

For å komplettere de viktigste forandringene i de siste 10 årene, er det riktig å påpeke at ABS-enheten har blitt mindre og lettere. Fabrikanten har tatt i bruk nye materialer og designteknikker for å gjøre ABS-enheten så lett og kompakt som mulig. Praktisk og effektiv med andre ord!

ABS og den nærmeste framtida

Nå som vi har sett litt bakover i tid, retter vi blikket framover. Det er forventet forskjellige utviklinger og innovasjoer som kommer til å forandre ABS. En av de mer opplagte utviklingen er integrering av avanserte bremsesystemer for elektriske kjøretøy, en kjøretøygruppe som er i stadig vekst. Dette omfatter regenerativ bremsin, hvor bevegelsesenergien blir omsatt til elektrisk energi og elektrisk styrte bremseaktuatorer som sørger for raskere og mer presis bremserespons.

I tillegg vil ABS-enheter i stadig større grad dra nytte av den pågående utviklingen innen autonome og/eller forbundne kjøretøyteknologier. ABS-systemet vil være i stand til å dele informasjone med andre kjøretøysensorer og -systemer. Slik vil de bli enda raskere og mer presist kunne reagere på potensielt farlige trafikksituasjoner. Dette vil forbedre sikkerheten ytterligere og bidra til å redusere risikoen for ulykker. I forlengelsen av dette ser vi et stadig mer intelligent bremsesystem. Med avanserte KI-algoritmer og maskinlæring, vil ABS kunne bidra med en intelligent regulering av bremsene. For eksempel ved å tilpasse bremseeffekt og -følelse til personlig kjørestil. Til slutt vil vi finne ABS i stadig flere typer kjøretøy. ABS-enheter blir langsomt vanligere på for eksempel elektriske sykler og scootere. Også på stadig fler transportmidler vil etterspørselen etter et sikkert bremsesystem vokse.

Foto: ABS-systemer blir stadig oftere tilpasset elektriske sykler

Sammendrag

I de siste 10 årene har ABS gjennomgått viktige forandringer og innovasjoner, som for eksempel integrasjon med andre sikkerhetssystemter, avansert sensorteknologi, forbedrede algoritmer og vektbesparing. I fremtiden vil ABS-enheter utvikle seg videre, med tilpassing til elektriske kjøretøyer, autonome kjøretøyer, intelligent bremseregulering og stadig flere transportmidler. Denne utviklingen vil bidra til en høyere grad av bremseprestasjoner, sikkerhet og kjøreopplevelse i morgendagens kjøretøy.