Hvofor blir motorstyreenheter ofte defekt under vinteren?

Vinteren har gjort sin inntreden i Norge, deler av landet har allerede en stund fått erfare kulden. Den første snøen har falt og julesanger blir spilt på repeat på radioen. Det er under den her tiden som vi får sette vekkerklokken 10 minutter tidligere for å skrape vinduene og startkabler brukers oftere enn vanlig.

Startkabler

Akkurat startkablene kan føre til problemer med motorstyreenheter. På kalde vinterdager har batteriet en vanskelig tid. Bilens motstand til å starte øker mens batteriets kapasitet reduseres. Spesielt i eldre batterier kan det oppstå problemer og i de fleste tilfeller brukes startkabler for å få igang bilen.

Siemens Simtec-71 PCB

Koble startkabler på den rette måten

Ved starthjelp kan minuspolen på startkablene plasseres på plusspolen og omvendt. Det er selvsagt ikke meningen. Ved å plassere startkabler feil, kan motorstyreenheten bli defekt. Kontroller derfor alltid at startkabler er riktig tilkoblet og hvis du er i tvil, rådfør bilens veiledning!

Følg trinnene nedenfor for å gi bilen starthjelp:

Viktig! I løpet av trinnene, sørg for at ingen av kabelklemmene rører hverandre, det kan føre til kortslutning!

  1. For den bråkete bilen, bruk startkabel med tykk kobberkjerne. Tynne startkabler av mindre kvalitet slipper ikke gjennom nok med strøm.
  2. Fest den røde/pluskabelen til bilbatteriet og deretter også på den fastlåste bilen. Se til at klemmene sitter ordentlig fast på begge batteriene.
  3. Gjør det samme med den svarte kabelen. Koble denne svarte/minus kabelen på bilen som hjelper først og deretter på den andre.
  4. Start bilen som skal hjelpe og la den stå og snurre circa fem til ti minutter på en høyere turteller ved å sette bilen i fri kobling og trykk ned gasspedalen.
  5. Start deretter bilen med den (nesten) tomme batteriet og la den hjelpende bilen lade ca fem til ti minutter.
  6. Sett på bakrutevarmeren og varmen i begge bilene som skal hjelpe og den som behøver hjelp, for å forebygge at elektroniske defekter oppstår.
  7. Ta først bort den svarte kabelen fra bilen med fullt batteri og deretter bilen med den (nesten) tomme batteriet. Repeter dette her med den røde kabelen. Dette bør gjøres i omvendt rekkefølge når de er tilkoblet.
  8. Pass på at bilen med det ( nesten) tomme batteriet fortsetter å kjøre til det er tilrekkelig med kilometer for å lade opp batteriet igjen. Om du har kjørt i omtrent en halv time og batteridynamoen har ladet, kan man slå av varmen i bilen.

Andre mulige defekter på motorstyreenheten

En motorstyreenhet kan bli defekt av andre årsaker. Motorstyreenheter sitter iblandt ikke på de mest ideelee plassene og blir kraftig utsatt for vibrasjoner og temperaturforskjeller. Komponentene eller loddingene på kretskortet kan derfor bli defekte, med følge av at kommunikasjonen mellom de andre komponentener blir forstyrret. I verste fall vil motorstyreenheten ikke fungere i det hele tatt. Ved defekter er det alltid viktig å lese ut feilkoder og gjøre en riktig diagnose.

Bytte av motorstyreenhet er forskjellig etter modell og type bil. Prisene på en ny motorstyreenhet kan gå opp til rundt 20 000 kroner. Priser for en renovering er mellom 1 500 til 2 500 kroner. Kjenner du igjen dette problemet og har din kundes motorstyrenenhet også blitt defekt? Ta da en titt på de motorstyreenhetene som vi renoverer!