Feilkode C1301 hos Peugeot og Citroën: Sammenheng mellom bremsepedalbryter og trykksensor.

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - ABS styreenheter
ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)

ABS styreenheter

For å se priser, må du registere deg

Hva betyr feilkoden?

Hos diverse merker, men først og fremst på biler fra PSA, ser vi at signalet mellom bremsepedalbryter og trykksensor er en kilde til bekymring. Feilkoden i dette tilfellet er C1301

På hvilke biler dukker denne feilkoden ofte opp?

Citroën C4 Picasso

Citroën C5

Peugeot 206

Peugeot 308

Peugeot Partner

Denne feilkoden er som oftest å se i biler utstyrt med ATE MK60 eller Bosch 8 ESP som er montert i modeller fra den senere tid.

Symptomer ved feilkode C1301

En ESP styreenhet kontrollerer sammenhengen mellom bremsepedalbrytren og trykksensor. På diagnoseapparatet kan det stå koherens eller plausibilitet. Det betyr i praksis at når man trykker inn bremsepedalen, skal det være mulig å lese ut via livedata at bremsetrykket øker og status på pedalen forandrer seg fra "av" til "på". Denne kalibreringen er svært følsom, ved det minste avvik vil bilen varsle om feil og ABS-lampa vil lyse.

Årsaker til feilkode C1301

Det er i prinsippet to årsaker til at feilkoden C1301 oppstår i en Peugeot eller Citroën: Enten er det en defekt i bremsepedalbryteren eller det er en feil med trykksensoren i selve ABS-enheten. Begge feilene er relativt lett og kontrollere.

Vårt råd i forbindelse med feilkode C1301

For å fastslå om det er bremsepedalbryteren eller trykksensoren det er oppstått en feil i, er det nødvendig å koble til diagnoseutstyret og lese ut livedata. Om man ikke kan se at signalet som skal komme fra bryteren endres når pedalen aktiveres eller deaktiveres, tyder det på at problemet ligger der. Det er viktig å understreke at selv om bremsepedalbryteren er defekt, vil bremselyset virke! Derfor må dette kontrolleres med diagnoseutstyret.

Er bryteren i orden, er neste trinn å kontrollere trykksensoren. I hvileposisjon, altså når bremsepedalen er aktivert, skal trykket være +/- 0 bar. Når pedalen trykkes inn, skal angitt trykk fra sensoren øke og gå tilbake til 0 når pedalen slippes. Skjer ikke det, tyder det på at trykksensoren er defekt. Er bilen utstyrt med en ATE MK60 ABS-enhet vil en overhaling løse problemet i 99 % av alle tilfeller. Når det gjelder Bosch 8 ESP, kan dette problemet ikke uten videre løses med en renovering. Ta for sikkerhets skyld kontakt med oss om dere ønsker å sende inn en Bosch 8 ESP for å se om vi kan være til hjelp.