Continental Simos PCR2.1

Det finnes styreenheter og det finnes styreenheter som krever litt ekstra utdypelse. En styreenhet som uten tvil tilhører den siste gruppen, er Continental Simos PCR2.1. Denne motostyreenheten som er levert på forskjellig 3 og 4 sylindrede motorer fra VAG mellom 2001 og 2008, blir ofte sett på som hovedmistenkt ved funksjonsfeil i motoren. Og det selv om feilen kan ha sin kilde et annet sted i bilen. Vi skal se nærmere på vanlige feil som ofte, og feilaktig, blir tilskrevet denne motorstyreenheten.

Hvilke feil kan man da tilskrive Simos PCR2.1?

 • Problemer med jordingsforbindelser
 • Feilkodene 16946/P0562/001378 - for lav systemspenning

Feil som kan ha sin årsak i denne VAG-styreenheten

 • Feil i 5V-kretsen. Men pass på! Denne feilen kan også komme av en annen komponent eller kortslutning i ledningsnettet. Feilkodene som da gjerne dukker opp er:
  - P0103/16487 - Luftmassemåler (LMM) (G70)
  - P0122/16506 - Gasspjeldposisjonssensor (G69)
  - P0193/16577 - Sensor for drivstoffdtrykk (G247)
  - P0341/16725 - Kamakselposisjonssensor A sylinderbank 1 (G40)
  - P0408/19792 - Posisjonssensor ventil EGR-system B (G212)
 • Feilkoder P2146/00858 - Forsyningsspenning for drivstoffinnsprøytningsgruppe A: Avbrudd/injektorer mangler signal. Men pass på! Denne feilen kan også oppstå som følge av et slitt ledningsnett ved motorblokka.

Hvilke feil oppstår sannsynligvis som følge av andre komponenter?

 • Denne styreenheten blir regelmessig sendt til oss med feil som har med styring av innsprøyting å gjøre. I neste alle tilfeller er skifte av dysa på gjeldene sylinder nok til å løse problemet. Det dreier seg da om en av følgende feilkoder:
  - P0201/16585 dyse sylinder 1 (N30) funksjonsfeil i strømkretsen
  - P0202/16586 dyse sylinder 2 (N31) funksjonsfeil i strømkretsen
  - P0203/16587 dyse sylinder 3 (N32) funksjonsfeil i strømkretsen
  - P0204/16588 dyse sylinder 4 (N33) funksjonsfeil i strømkretsen
 • En annen feil som styreenheten ofte kommer inn for, er feilkoden P0606/16990 - reguleringsmodul. I mange tilfeller er også her skifte av en injektor nok til å løse problemet. Kontroller ved denne feilkoden om ikke ledningsnettet opp ved injektoren er vridd. Dårlig kontakt ved injektoren kan også trigge feilkode P0606.
 • For feilkodene P2146/18578 og P2147/18579 matespenning for drivstoffinnsprøytningsgruppe A gjelder det samme som ved feilkode P0606. I mange tilfeller er også her ledningsnettet synderen. I de fleste tilfeller vil disse feilkodene bli lest ut når ledningen til injektorene ligger på mot motorblokka eller startmotor. Skulle feilkodenen fortsatt være tilstede etter at det er rettet opp i disse feilen, vil injektorbytte være løsningen.
 • De kabelboom is sowieso een gevoelig component in de VAG auto’s uit deze periode. Onderstaande foutcodes worden waarschijnlijk ook veroorzaakt door een doorgesleten kabelboom:
  - P0113 / 16497 - Sensor voor de temperatuur aangezogen lucht (G42)
  - P0237 / 16621 - Sensor Turbodruk (G31) signaal te zwak
  - P0238 / 16622 - Sensor Turbodruk (G31) signaal te sterk
  - P1592 / 18000 - Sensor barometrische druk (F96) - Sensor turbodruk (G31)

Etter å ha laget denne oppsummeringe håper vi at det er litt tydeligere hvilke problemer man kan forvente ved hvilke feilkoder når det gjelder denne styreenheten fra Volkswagen/VAG og når videre feilsøk er nødvending. Er det flere spørsmål, er det bare å ta kontakt. Våre kundebehandlere hjelper gjerne!