Automatkassen er i ferd med å bli mer populær enn den manuelle

Denne overskriften antyder vel at vi sparker inn åpne dører og det nok slik. Nå som hybride og elektriske biler får stadig større markedsandeler, øker jo også antallet biler med en automatisk girkasse. Omtrent 20% av alle nye biler solgt i Europa i 2021 var EV (elektriske), HEV (hybride) eller PHEV (plug-in hybrid), totalt 2,3 millioner solgte. Ett år tidligere var antalle 1,4 millioner solgte, en økning på 66%!

Men veksten i automatiske girkasser blir også forsterket av en rekke andre utviklinger. Det er altså ikke bare oppkomsten av nye drivlinjer som sørger for mer automatkasser. Dette kommer vi straks tilbake til, først tar vi et lite dykk i statistikk og historie.

Hva sier tallene?

I mange år har europeiske bilister vært trofast mot den manuelle girkassen. Som eksempel ble det i England i 2011 bare levert automatkasser i 25% av solgte biler, mens andelen i USA var hele 63%. Også andre europeiske land lå på omtrent samme nivå: I Nederland var andelen nysolgte biler med automatisk girkasse på 22%. Ti år tidligere var tallene enda lavere: Bare 15% av alle biler i Nederland var utstyrt med en automatisk girkasse.

Men i de siste ti årene har det vært en kraftig økning. Om vi bruker de tidligere landene som referanse, steg andelen mellom 2011 og 2020 i England fra 25 til nærmere 60% og i Nederland fra 22% til omtrent 55%. Også i USA fortsatte økningen, der ble mer enn 90% av alle biler levert med automatisk girkasse.

Automatisk girkasse og USA

For europeere er det kanskje litt rart at antallet biler med automatkasse alltid har vært så høyt i USA, for mange av oss er jo "amerikaner" og automat to sider av samme sak, men amerikanerne har hatt en rekke gode grunner for å velge automatisk girkasse fremfor en manuell.

Tradisjonelt sett har biler og bensin vært relativt billig i USA. Infrastrukturen er også godt egnet for automatkasser, i byene er det mye trafikklys og veien utenfor er brede og lange. Ideelt for en stor luksuriøs milsluker med fartsholder og hvor man ikke behøver å tenke på å skifte gir ...

I Europa derimot var man mer fokusert på smått og økonomisk. Kostnadene har vi allerede nevnt, men når man tar med inndelingen til gamle, europeiske byer, er det vel lett å forstå hvorfor ikke alle kjører rundt i svære pick-ups. Tenk deg at du vil se sentrum av den italienske byen Lucca i en Ford Raptor for eksempel, det vil rett og slett ikke gå. I tillegg er vi bortskjemte med mange, svingete veier takket være fjelllandskapene. Og kjøregleden på slike veier blir gjerne forsterket med bruk av en manuell girkasse.

Grunner til automatkassens vekst.

Historisk sett er det altså lett å forklare den store forskjellen mellom USA og Europa. Og selvsagt sørger veksten av hybride og elektriske biler de siste årene for en økning i andelen biler med automatisk girkasse, men vi ser også at antallet biler med automatkasse øker mer enn andelen hybride og elektriske biler skulle antyde. Så er det mer som kan forklare denne økningen?

Javisst. Teknologiske utviklinger har nemlig bidratt til at den automatiske girkassen ikke lenger er hovedårsaken til et høyere forbruk enn i en tilsvarende bil med manuell girkasse. Tvert i mot, ofte er en bil med automatkasse gjerrigere på drivstoffet! Dermed er biler med automatkasse blitt billigere i Europa. Stadig optimalisering av teknikken har sørget for at automatkassene er blitt bedre og bedre til å kunne beregne riktig tidspunkt for å skifte gir. I tillegg har teknikk som for eksempel automatisk dobbeltkløtsj (DSG, PDK og TCT) sørget for at girkassene er kompakte, lette og effektive.

Men også imagoet er forandret de siste årene. Fra å bli sett på som et alternativ til dem som kanskje ikke hadde noe særlig forhold til bilkjøring, er det i dag allment akseptert at selv superbiler girer selv. Nå om dagen er det umulig å gire like raskt som en automatisk girkasse og det har økt aksepteringen blant "petrol-heads". Fordelen disse systemene gir, veier opp mot et mulig tap av kjøreglede. Og blir det for ille, kan man alltids skifte gir selv med "paddles".

Betyr dette slutten for den manuelle girkassen? Vel, sjansen er stor. Grunnene nevnt ovenfor sørger for at fler konsumenter vil ta steget over til automatkasse og som følge av det vil bilfabrikantene tilpasse tilbudet. Men det er fortsatt bilmerker som tilbyr manuell girkasse for entusiastene.