Kunnskapsartikkel Bosch 9.0 ESP

Bosch 9 er oppfølgeren til Bosch : Softwaren er bygget opp i moduler slik at alle mulige tilpasninger og varianter er mulig. Bosch hevder at 9. generasjon er blitt hele 30% lettere og den minste versjonen veier bare 1.1 kg. Ellers er pressemeldingene sparsommelige med opplysninger om teknikken, men etter å ha åpnet en Bosch 9 Premium fant vi til vår forbauselse et grønt kretskort?!

Dette må vi kanskje forklare litt nærmere. I Bosch 5.3, 5.4, 5.7 og 8 ble de bruke et ytterst lite, keramaisk kretskort som var støpt fast på en kjøleplate av aluminium. Denne printplata ble forbundet med pinnene i kontakten via små, fleksibele tråder. Siden denne måten å lage kretskort på også blir tilpasset i andre, kompakte elektroniske apparater og i tillegg muliggjør en svært innviklet multilayer-arkitektur, forventet vi at også ATE Teves etterhvert ville ta i bruk denne teknologien.

Men keramiske kretskort har også sine ulemper. Ikke bare er produksjonskostnadene høye, men det har vist seg at de fleksible, hybride forbindelsene ikke har evig liv. Kanksje det er derfor Bosch har valgt å ta i bruk konvensjonell teknologi. Vi har også en annen teori: Standardisering. Du har kanskje ikke lagt merke til det, men ATE Teves bruker samme 47-pins kontakt helt siden MK25. Fra og med MK61 er det tilføyet en 38-pins universell kontakt. Bosch har siden 8. generasjon ABS tilfeldigvis (?) også tatt i bruk både 38- og 47-pinskontakter. Denne "EuCon"-kontakten er har også samme formgivning som ATE Teves, hvilket gir bilfabrikantene muligheten til å relativt sent i utviklingsprosessen velge mellom ATE og Bosch. Vi formoder sterkt at denne tenkemåten har påvirket Bosch i valget. Det grønne kretskortet fra Bosch har visse likheter med det fra konkurrenten ATE.

Kjente feil

    • Diverse feil på hjulsensorer
    • Diverse feil på pumpemotor
    • Diverse problemer med CAN og kommunikasjon
    • Speedometeret virker ikke pga. manglende hastighetssignaler

Mulig å renovere

Feilkode Beskrivelse
P0500 Vehicle speed sensor malfunction
C1301 Pressure sensor
B12C9 Vehicle speed signal incorrect

NB! Om du har feilkode P0500, ta først kontakt med vår kundeservice!

Standard pinposisjon Bosc 9 38-pins

Funkjson Pin
Masse 13
Masse 38
Spennig 1
Spennig 25
Spenning over kontakt 28
Hjulsensor venstre foran 8-19
Hjulsensor høyre foran 4-16
Hjulsensor venstre bak 18-31
Hjulsensor høyre bak 17-29
CAN L 14
CAN L2 15
CAN H 26

Bosch 9.0 ESP Wide

Bosch 9 finnes i flere versjoner. Blant annet er det en versjon uten ESP og en med ESP som har andre pinposisjoner. Denne 46-pins versjonen heter Bosch 9.0 ESP Wide. Denne typen er blant annet å finne i Audi A4 hvor feilkoden C123EF0 er en gjenganger. Dette har vi skrevet om i en annen artikkel.

Standard pinposisjon Bosch 9 46-pins

Funkjson Pin
Masse 14
Masse 46
Spennig 1
Spennig 30
Spenning over kontakt 31
Hjulsensor venstre foran 22-37
Hjulsensor høyre foran 23-39
Hjulsensor venstre bak 21-26
Hjulsensor høyre bak 7-24
CAN L 18-19
CAN L2 25
CAN H 4-5
CAN H2 11

Bruk ved bytte alltid originale hjulsensorer!

Vårt råd i forbindesle med bytte av hjulsensor er å alltid velge originalsensorer (OEM). Det er viktig at sensorene blir valgt på grunnlag av chassisnummer eller registreringsnummer siden det kan være mange forskjellige typer, selv om de på utsiden ser like ut. Monterer man en feilaktig hjulsensor, kan det bringe mekanikeren på villspor siden den i prinsippet vil fungere. Men siden signalet kan avvike fra det styreenheten forventer å motta, kan den gi feilmeldinger. Dette har med impedansen i sensoren å gjøre.

Bosch 9.0 ESP - ABS styreenheter
Bosch 9.0 ESP

ABS styreenheter

For å se priser, må du registere deg

Skifte av bremsevæske er svært viktig!

Det er vel unødvendig å forklare at bremsevæske er hygroskopisk og vil dermed tiltrekke seg vann. Skadene som kan oppstå på grunn av fukt blir ofte bagatellisert. Bremsevæska går også via ventilene i hydraulikkblokka og over tid vil disse korrodere og komme til å sitte fast. Dette problemet ser vi jevnlig.

Tips ved problemer etter demontering av HCU

  • Luft systemet utelukkende etter fabrikantens prosedyrer, altså ved hjelp av diagnoseutstyr
  • Trykksensoren må alltid kodes inn/kallibreres etter renovering! Kontroller deretter livedata: Bremsetrykke skal i hvileposisjon ligge mellom -1 og 1 bar. Ved trykk på bremsepedalen skal trykket øke

Forurensninger, skader og slakk i hjullagre

Ved feilmeldinger på trykksensor er det viktig å kontrollere hjullagrene. Signalet magnetringen/tannkransen generer har svært liten toleranse og et lite avvik kan føre til feilmeldinger.