VDO Motorstyreenheter Mercedes A-klass (W168)

VDO MSM A-Class (LHM) - Motorstyreenheter
VDO MSM A-Class (LHM)

Motorstyreenheter

For å se priser, må du registere deg

Ved at moderne biler blir fyllt til randen med funksjoner for å forbedre komfort og sikkerhet, begynner det å bli vanskelig å få plass til alt. Siden det også er begrenset plass i maskinrommet, blir bilprodusentene stadig mer oppfi nnsomme. Dette gjelder også for VDO/Mercedes-Benz: Hvorfor produsere separat motorstyreenhet og luftmengdemåler når man kan spare plass ved å kombinere dem?

La oss si at dette er tilfellet med Mercedes A-klasse. En slik ”motorstyreenhet datamaskin” (et fi nt ord å bruke i Scrabble?) som ser ut til å bli smeltet sammen med innsugsrøret, kan se rart ut når du først ser det, men er faktisk en smart plassbesparende løsning. Fremfor alt er det både for innsugrøret og motorstyreenheten av største betydning at temperaturene ikke går opp for mye. Siden innsuging og motorstyreenhet sitter på samme sted, behøver man ikke å ta hensyn til temperaturkontroll i totalinndelingen under panseret. Bare fordeler hittil med andre ord.

Hva som oftest blir defekt

Men hva hender om bare motorstyreenheten eller luftmengdemåleren svikter? Desverre er luftmengdemåleren motorstyreenhetens svake punkt. De vanligste problemene er utfall på tomgang, tap av kraft og for høy/ for lav CO-innhold.

Alle disse problemene er vanligvis et resultat av at luftmengdemåleren ikke fungerer som den skal. Hva ikke alle vet er at luftmengdemåleren kan ikke bare bli helt defekt, men kan ende opp med å være ute av fase. De angitte verdier stemmer i så fall ikke helt og når angitte luftmengde ikke samsvarer med virkeligheten, stemmer heller ikke motorstyreenhetens beregning. Dette resulterer i at forbrenningen i sylindrene ikke lenger er optimalt.

Mercedes-Benz A-klasse-ECU

Akkurat dette med at luftmengdemåleren havner ute av fase gjør det ogå vanskelig å stille diagnose. En defekt luftmengdemåler forårsaker i dette tilfellet nemlig ikke alltid feilkoder og selv om den gjør det kan disse være svært forvirrende. Feilindikering på luft/ drivstoffblanding, injeksjon og tenning kan man også støte på ved en defekt i luftmengdemåler. For å redusere forvirring har vi satt sammen en liste med vanlige forekommende feilkoder for defekt luftmengdemåler:

 • P0100 Luftmassemeter/luftmengdemåler – feilfunksjon i krets Ledninger, motorstyreenhet
 • P0101 Luftmassemeter / luftmengdemåler – område/ytelse Innsugslekkasje/blokkering
 • P0102 Luftmassemeter / luftmengdemåler – lav inngangssignal Ledninger kortsluttet til ramme, motorstyreenhet
 • P0103 Luftmassemeter / luftmengdemåler – høy inngangssignal Ledninger kortsluttet til plus, motorstyreenhet
 • P0104 Luftmassemeter / luftmengdemåler – intermittent kretsspenning Ledninger, dårlig forbindelse, motorstyreenhet P0129 Lufttrykk for lavt Ledninger, lufttrykksensor, mekanisk svikt
 • P0130 Oppvarmet lambdasonde 1, sylinderrekke 1 – feilfunksjon i krets Oppvarming ute av drift, dårlig tilkobling, ledninger, oppvarmet lambdasonde
 • P0136 Lambdasonde, usannsynlig signal; Rekke 1 – sensor 2
 • P0169 Feil drivstoffblanding Ledninger, drivstoffblandingsensor, mekanisk svikt
 • P0170 Drivstoffmengde regulering, sylinderekke 1 – feilfunksjon Innsugingslekkasje, luftinnblåsingssystem, drivstofftrykk /pumpe, injektorer, eksosventil i lukket tankventilasjon, oppvarmet lambdasonde
 • P0171 System for mager, sylinderrekke 1 Innsugs-/eksoslekkasje, luftinnblåsingssystem, Luftmassemeter / luftmengdemåler, drivstofftrykk/-pumpe, injektorer, oppvarmet lambdasonde
 • P0172 System for rik, sylinderrekke 1 Blokkert innsug, eksosventil i lukket tankventilasjon, drivstofftrykk, eksosgassresirkuleringssystem, injektorer, oppvarmet lambdasonde
 • P0173 Drivstoffmengde regulering, sylinderekke 2 – feilfunksjon Innsugingslekkasje, luftinnblåsingssystem, drivstofftrykk /-pumpe, injektorer, eksosventil i lukket tankventilasjon, oppvarmet lambdasonde
 • P0174 System for mager, sylinderekke 2 Innsugs-/eksoslekkasje, drivstofftrykk /-pumpe, injektorer, luftinnblåsingssystem, slangeforbindelse(r)
 • P0175 System for rik, sylinderekke 2 Blokkert innsug, eksosventil i lukket tankventilasjon, drivstofftrykk, eksosgassresirkuleringssystem, injektorer, oppvarmet lambdasonde
 • P0176 Drivstoffblandningssensor – feilfunksjon i krets Ledninger, drivstoffblandningssensor, motorstyreenhet
 • P0177 Drivstoffblandningssensor – område/ytelse drivstoffblandningssensor
 • P0178 Drivstoffblandningssensor – lav inngangssignal Ledninger kortsluttet til ramme, drivstoffblandningssensor, motorstyreenhet
 • P0179 Drivstoffblandningssensor – høy inngangssignal Ledninger kortsluttet til plus, drivstoffblandningssensor, motorstyreenhet

Visste du dette?

Mercedes-Benz ble også selv svært raskt klar over kombinasjonen motorstyreenhet og luftmengdemåler var problematisk. I A140 etter 2001 ser vi derfor ikke lenger noen kombinasjon av dette. Systemet er erstattet med et vanlig rør med luftmengdemåler og motorstyreenhet er fl yttet til en annen sted. På denne måten kan luftmengdemåleren byttes ut enkeltvis.

Renoveringsprosessen

”Det er vel bare å bytte luftmassemåleren”, tenker man kanskje når man leser ovenfor. Desverre er det litt mer komplisert enn som så. Luftmengdemåleren er nemlig montert direkte på motorstyreenhetens kretskort. Utover dette er vi også ved Actronics instillt på å løse problemer og ikke bare bytte den defekt delen.

Hvordan går vi presis videre?

Prosessen begynner allerede ved demontering av dekselet. Den fastlimte luftrøret som luftmengdemåleren befi nner seg i er i de fl este tilfeller meget sotet. Denne smussen kan også påvirke
luftmengdemåleren. Derfor bytter vi standard luftrøret til et rent eksemplar. Vi kontrollerer til og med at alle forseglinger er i orden og erstatter disse hvis det trengs.

ECU Mercedes A-klasse

Når enheten er åpnet, setter vi fokus på luftmengdemåleren. Selvfølgelig erstatter vi de to sensorer på utsiden av luftmengdemåleren. For dette bruker vi ikke de imitasjonssensorene som er lette å få tak på. Det er av største viktighet at disse sensorene holder samme kvalitet som originalsensorene, for å garantere samme levetid og nøyaktighet. Vi er derfor veldig stolte over at vi bruker akkurat de samme sensorene som Mercedes-Benz. Disse sensorene en nemlig veldig vanskelig å få tak på. Renoveringen er ikke fullført når vi har byttet sensoren. Vi freser nemlig også opp selve sensorhuset: Der befi nner det seg enda en kretskort på som både det ene og den andre kan være brent. Vi erstatter ulike komponenter med nye (bedre) eksemplarer og monterer et nytt egenprodusert lokk. Det er denne ekstra trinn som gjør produktet bedre enn ny og som skiller oss fra andre renoveringsløsninger.

Etter at luftmengdemåleren er tilbakemontert på kretskortet begynner fi njusteringen. Vi har et testmiljø /program som er egenprodusert: Cyclone. Dette systemet blåser luft gjennom luftmengdemåleren for å etterligne forholdene ved kjøring. Denne realistiske simulering gir oss mulighet til å justere luftmengdemåleren med presisjon.Vi bruker en liten potensiometer for å sikre at avviket ikke overstiger den maksimalen 0,03V. Videre ville det være lettere å heller kopiere verdiene fra en annen luftmengdemåler, men slik oppnår vi ikke den kvalitet som vi hos Actronics vil kunne garantere. Hvert produkt skal være perfekt. Det er også derfor vi kontinuerlig utvikler våre renoveringsmetoder. Derfor bruker vi allerede version 3 av Cyclone.

Renoveringsprosessen ecu VDO Mercedes

Sluttresultatet er at motorstyreenheten med en luftmengdemåler som er bedre og mer nøyaktig enn den originale. ”Bedre enn ny” er ikke bare tomme ord hos oss, men er et løfte som vi faktisk oppfyller. Ærlig talt: etter å ha lest vår renoveringsmetode, kjennes det fornuftig å kjøpe et nytt styreenhet (med samme svakheter)? Spesiellt med tanke på at prisen på en ny styreenhet er rundt 10.000 kr?

Motorstyreenheten i detalj

I ettertid kan det sies at det ikke er ideelt å montere luftmengdemåleren direkte på motorstyreenheten. Å ”bare bytte luftmengdemåler” er ikke et alternativ, selv om dette er svært sensitiv og ofte er årsaken til forstyrrelsen. Dette er minst sagt en ulempe ved denne styreenhet.

Heldigvis har motostyreenheten ingen ubehagelige overraskelser. Den har en stor relativ enkel kretskort med to store kontaktstykker. På samme måte som alle motorstyreenheter har kontaktstykkene bevisst forskjellige form, for å unngå feilkobling. Motorstyreenheten har ingen kjølefi nner, noe som man ofte ser på andre styreenheter. På den an dre siden har vi hittil ikke støtt på noen defekter i forbindelse med høye temperatur. Av alt å dømme er motorstyreenhtenes konstruksjon og plassering godt egnet til mulige stigende temperaturer.

Denne VDO-styreenhet mottar bortsett fra luftmengdemåleren også input fra diverse andere sensorer på motorblokken. For å kontrollere tidspunktet på tenning og injeksjon er mest mulig informasjon nødvendig før en avgjørelse kan tas. Grafi kken nedenfor viser hvilken sensor som motorstyreenheten har tilgjengelig og hvor disse sitter. Når informasjonen er mottat kan motorstyreenheten gjøre jobben sin: Kontroll av tenning og innsprøyting. Mercedes-Benz A140 har som fl ere moderne biler, en kombinert tennspole for alle tennplugger. Motorstyreenheten håndterer styringen av denne tennspolen ved hjelp av to signaler.

VDO motorstyreenheter i detalj

Innsprøytningen er, som på fl ere moderne bensinmotorer, levert med en skinne med fi re løse dyser som styres av motorstyreenheten hver og en for seg. Denne motorblokk bruker forresten ikke enda av direkte innsprøyting. Innsprøyting skjer i innsugningsrøret. Innsputingsparamtere og oppgaver som venter på å bli utført er lagret i fl ash minnet. Med hjelp av en prosessor utføres oppdraget så snart inngangsdata som gir anledning til dette blir mottatt.

Demontering

Vi rekommenderer å følge de offi sielle demonteringsinstruksjoner fra produsenten. Følgende er ment som ekstra hjelp. VDO-styreenhet til Mercedes-Benz A140 sitter gjemt under et stort deksel på høyre side av motorblokken. Lokket er festet med tre skruer, men for å frigjøre den nederste skruen må man først fjerne den lange svarte inntakslangen foran motoren. Når lokket og slangen er tatt bort blir motorstyreenheten synlig. Det er bedre å først løsne de to store kontaktstykkene på baksiden av motorstyreenheten deretter er resten relativt lett å få løs. På begge sider sitter slanger fastskruet til motorblokken. Fjern disse skruene og demonter deretter motorstyreenheten.