En oversikt over alle ABS-feilkoder

De fleste bilmekanikere og -teknikere kjenner godt til de beryktede ABS/VAG feilkodene 01130 og 01435. Men lista med feilkoder som viser til defekt ABS-enhet er naturligvis mye lenger. Derfor har vi laget en oversikt over alle feilkoder vi som oftest ser ved feil på ABS.

Feilkode Mulig å renovere
B12C9 - Vehicle speed signal incorrect Bosch 9.0 ESP
Bosch 9.0 ABS (wide)
C1301 - Pressure sensor Bosch 9.0 ESP
Bosch 9.0 ABS (wide)
P0500 - Vehicle speed sensor malfunction Bosch 9.0 ESP
Bosch 9.0 ABS (wide)
Feilkode Mulig å renovere
113 - Pump motor / engine relay faulty ATE MK20
24096 Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
24100 Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
5DF0 - Pump motor ATE MK61
ATE MK61 BMW
5DF5 - Internal fault ATE MK60 (ECU only)
5E20 Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
5E24 - Pressure Sensor Implausible ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
71 - Pump motor / engine relay faulty ATE MK20
Feilkode Mulig å renovere
C0110 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
C0550 - Electronic Control Unit ATE MK26
C056D 00 - Control unit electronic failure ATE MK61
Feilkode Mulig å renovere
C0020 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
C2116 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
ATE MK26 ESP
C2200 - Anti-lock Brake Module internal ATE MK26
ATE MK26 ESP
Feilkode Mulig å renovere
C2116 - Pump motor ATE MK26
ATE MK26 ESP
C2200 - Anti-lock Brake Module internal ATE MK26
ATE MK26 ESP
Feilkode Mulig å renovere
701 - Pump motor faulty (with hydraulic aggregate) ATE MK20
Feilkode Mulig å renovere
C0010 - Left front inlet control ATE MK61
C1267 - ABS temporarily disabled ATE MK25
ATE MK60 (ECU only)
C1288 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
U3000 - Control unit failure ATE MK70
Feilkode Mulig å renovere
3401 - Pump motor ATE MK26
3501 - Pump motor ATE MK26
3601 - Pump motor ATE MK26
51-1 - ABS Pump Motor Failure Nisshinbo Honda Jazz
53-1 - Pump Motor Relay Nisshinbo Honda Jazz
Feilkode Mulig å renovere
C1095 Motor relay faulty ATE MK20
Feilkode Mulig å renovere
C2116 - ABS pump motor power supply / Pump motor ATE MK25
ATE MK26
C2200 - Anti-lock Brake Module internal ATE MK26
ATE MK26 ESP
Feilkode Mulig å renovere
0130 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C0010 - Left front inlet control ATE MK61
C0044/28,64 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C0200 - Pump motor ATE MK61
C1288 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
Feilkode Mulig å renovere
5001 - Control unit N30/4 ESP internal fault ATE MK26
ATE MK26 ESP
5944 - ESP control unit internal fault ATE MK26
ATE MK26 ESP
7266 - CAN communication with distance control ATE MK26
ATE MK26 ESP
C1001 - Control unit N47-5 ESP and BAS faulty ATE MK25
ATE MK26
C1002 - CAN communication with the engine system is faulty ATE MK25
C1027 - Fault in CAN communication with control unit N15/3 (ETC) ATE MK25
C1038 - Engine control unit not identified or incorrect control module ATE MK25
C1045 - Fault in CAN communication with control unit N78 (Transfer case control module) ATE MK25
C1046 - Fault or defect in CAN communication ATE MK25
C1310 - Pump motor, engine relay faulty ATE MK25
C1317 - Valves Malfuntion ATE MCU 4 ESP
C1318 - Valves Malfuntion ATE MCU 4 ESP
C1401 - Return Pump Fault ATE MCU 4 ESP
C1967 - (5967, 22887) High pressure pump ATE MK25
Feilkode Mulig å renovere
5DF5 - Internal fault ATE MK70
ATE MK60 (ECU only) Mini
Feilkode Mulig å renovere
C121D - Brake Fluid Pressure Sensor Circuit ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C1364 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C2104 - Faulty valve power supply circuit ATE MK26
C2116 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
Feilkode Mulig å renovere
20675 - Valve relay / Solenoid valve internal failure ATE MK60 (ECU only)
50C3 - Valve relay / Solenoid valve internal failure ATE MK60 (ECU only)
5131 - Brake servo solenoid valve circuit / Internal feed brake booster ATE MK60 (ECU only)
C1061 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
C10C3 - Valve relay / Solenoid valve internal failure ATE MK60 (ECU only)
C1110 - Controller failure Bosch 8 ESP
C1111 - Pump motor failure Bosch 8 ESP
C1131 - Brake servo solenoid valve circuit / Internal feed brake booster ATE MK60 (ECU only)
C1132 - Engine Signal 3 Bosch 8 ESP
DF010 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
DF017 - Valve relay / Solenoid valve internal failure ATE MK60 (ECU only)
DF088 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
DF185 - Brake servo solenoid valve circuit / Internal feed brake booster ATE MK60 (ECU only)
Feilkode Mulig å renovere
C0110 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
C0121 - Valve Relay Circuit TRW / Kelsey Hayes EBC430
C0124 - Internal Power Control Relay malfunction TRW EBC 430 NG/EV
C0131 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C0550 - Internal write / checksum failure ATE MK60 (ECU only)
ATE MK26
C056D 00 - Control unit electronic failure ATE MK60 (ECU only)
ATE MK61
C1028 - Brake pressure sensor / Left front axle solenoid valve A7/3y6 open/shortened ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
Feilkode Mulig å renovere
C1301 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C1302 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C1350 - Valve relay fault ATE MK70
C2116 - Pump motor ATE MK61
ATE MK26
D000 - No communication CAN ATE MK70
Feilkode Mulig å renovere
20675 - Unit faulty / Voltage faulty ATE MK60 (ECU only)
20675 - Valve relay internal fault Bosch 8 ESP
5050-49 - Control unit ATE MK61
50C3 - Unit faulty / Voltage faulty Bosch 8 ESP
ATE MK60 (ECU only)
C10C3 - Unit faulty / Voltage faulty Bosch 8 ESP
ATE MK70
DF010 - Pump Motor Circuit ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
DF017 - Unit faulty / Voltage faulty Bosch 8 ESP
ATE MK70
ATE MK60 (ECU only)
DF088 - Pressure Sensor Circuit ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
DF096 - Control unit malfunction ATE MK20
DF218 - Pressure Sensor Programming Fault ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
Feilkode Mulig å renovere
C1028 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
C1051 - Right rear inlet solenoid circuit failure ATE MK70
C1057 - Control module power supply ATE MK70
C1061 - Pump motor ATE MK61
C1062 - Pump motor ATE MK61
C1063 - Relais supply voltage ATE MK61
ATE MK70
C1071 - Control module internal defect ATE MK70
Feilkode Mulig å renovere
C0273 - ABS Motor Relay Circuit Bosch 8 ESP
C1246 - Master Cylinder Pressure Sensor Malfunction ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
Feilkode Mulig å renovere
01130 - Control module faulty ATE MK61
ATE MK26
01276 - (04FC) ABS Hydraulic pump ATE MK25
01418 - Solenoid valve 1 N225 failure Bosch 8 ESP
01421 - Solenoid valve 2 N228 failure Bosch 8 ESP
01435 - (059B) Brake pressure sensor (G201) / Signal implausible Bosch 8 ESP
ATE MK25
ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
059B - Brake Pressure Sensor Faulty ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
15381504 - Bulb for Parking Light: Hydraulic Brake Boost Bosch 9.0 ESP (wide)
16352 - Control module faulty ATE MK61
16352 - Control unit electrical fault / Control module faulty ATE MK60 (ECU only)
ATE MK26
16372 - Control module internal error ATE MK61
C123EF0 - Hydraulic brake booster limit value reached Bosch 9.0 ESP
Bosch 9.0 ESP (wide)
P0130 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
P0134 - Brake pressure sensor ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
P059B - Pressure sensor G201 Failure Bosch 8 ESP
Feilkode Mulig å renovere
112 - Pump motor ATE MK20
443 - Pump motor ATE MK20
BCM-0050 - Control unit signal incorrect / no communication with BCM ATE MK20
BCM-0070 - Pump motor supply voltage ATE MK20
BCM-0070 - Pump motor supply voltage, faulty signal ATE MK25
BCM-0072 - Pump motor mechanical failure ATE MK20
BCM-0072 - Pump motor mechanical fault ATE MK25
BCM-0108 - Communication fault between Control Units ATE MK25
BCM-0109 - Communication problems with SAS/SWM, internal fault ATE MK25
BCM-0116 - No communication with AYC sensor ATE MK20
BCM-0130 - Brake Pressure Sensor 1. Signal Too Low ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
BCM-0131 - Brake Pressure Sensor. Faulty Signal ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)
BCM-0139 - Pre-pressure valve, brake-pressure booster ATE MK20
C002 01C - Pump motor ATE MK20
ATE MK61
ECM-940-F - Brake pressure sensor error ATE MK20
P0070 - Pump motor relay incorrect ATE MK20

Finner du ikke feilkoden du har på din ABS?

Legg igjen informasjonen din her og vi tar kontakt med deg så raskt som mulig!