Oljeprisene synker, en trussel mot EV?

Ingen, absolutt ingen hadde i begynnelsen av dette året forventet at prisen på råolje skulle synke så dramatisk som den har gjort. Hvis noen da hadde påstått at oljeprisen skulle gå ned med hele 75%, ville det trolig bli spekulert i om man ikke hadde sett litt for dypt i glasset kvelden før ... Likevel er dette bisarre scenarioet blitt virkelig het og pumpeprisene har dalt ganske mye. Man betale betydelig mindre for brennstoff nå enn rett for koronakrisen. Å kjøre bil har plutselig blitt rimeligere, så hvorfor skulle man da ville investere i en elektrisk bil?

tesla-electric-carNår det er nevnt: Hvordan går det egentlig med salget av elektriske biler? Er forholdet mellom daling i salgstall av EV’s sammenlignbart med de for fossile biler? Eller blir den sektoren ekstra hardt rammet? Vi har sett litt nærmere på det.

Hvordan står det til med populariteten til hybride og elektriske biler?

Krise eller ikke, forbrukernes miljøbevissthet er økende. Det ble pinlig klart hvor mye vi forurenser for øyeblikket og hvor raskt luftkvaliteten bedret seg så fort vi reduserte produksjon og reising. Den gruppen som egentlig synes dette er en grei utvikling er stadig større og det kommer populariteten til hybride og elektriske biler til gode. Dessuten er utvalget i denne gruppen kjøretøyer blitt betydelig større og prisene lavere.

Salgsstatistikkene fra mars i Tyskland og Storbritannia underbygger den konklusjonen. I Tyskland sank salgsstallene for nye biler med hele 38%, men ser man på markedsandelen til elektriske og hybride biler økte den til 8,9%. En ny rekord! I Storbritannia ser vi en sammenlignbar trend: Det totale nybilssalget gikk ned 44%, men samtidig ble det registert 18512 elektriske og hybride biler. Det er hele 109% mer enn i fjor! Man bør kunne trekke den konklusjonen at salget av (semi)elektriske kjøretøyer, foreløpig, ikke er påvirket av krisen.

smart-electric-carEn følge av krisen: Vente med investeringer

Etterspørselen er der altså, men det blir stadig vanskeliger for fabrikantene å møte den. Ett merke som har profitert av populariteten til elektriske biler er amerikanske Tesla. I første kvartal av dette året rullet det ut 103.000 biler fra fabrikkene i USA og Kina. Det er betydelig fler enn i 2019.

Situasjonen hos fabrikanter som Ford og Volkswagen er en helt annen. For øyeblikket er ikke salg av elektriske biler deres kjernevirksomhet og for å få i gang produksjon og salg av EV’s er store investeringer nødvendig. Og i krisetider holder man lommeboken lukket ... Man ser altså en enorm forskjell mellom Tesla, som bare produserer elektriske biler, og mer tradisjonelle fabrikanter som har avventet økende etterspørsel.

Effekt på aksjemarkedet

Dette er kanskje et åpent mål, men for å nyansere det følgende er det viktig å tydeliggjøre at aksjekurser for en stor del blir påvirket av trender og tillit i og til markedet. Det forbauser da heller ingen at aksjekursene til Tesla er mindre stabile enn de til Toyota. Når det er sagt, er det mulig å lese ut effekten som koronakrisen har på aksjemarkedet.

For Tesla begynte året svært godt. Gjennom kunngjøringen av nye modeller, gode salgsresultater og den enorme hypen rundt Cybertruck i fjor høst, nådde aksjen den 19. februar i år et nytt høydepunkt på NASDAQ. Den som den dagen ville kjøpe en aksjepost i Tesla måtte ut med drøyt 917 US-dollar. En måned senere, når koronakrisen begynte å få seriøse konsekvenser, kostet den samme aksjen bare 361 dollar, et verditap på drøye 60% ...

Men ikke bare Tesla ble påvirket av koronakrisens ankomst, også aksjene i Volkswagen (-49%), Ford (-51%) og PSA (-51%) sank betraktelig. At disse kursfallene er mindre spektakulære, kan forklares med det faktum at de nevnte merker kom med store nyheter i januar/februar. Mustang Mach-E og for eksempel VW ID.3 var introdusert tidligere, men ble på langt nær så hypet som Teslas Cybertruck. Ut fra disse tallene kan vi forsiktig konkludere med at alle sektorer innen bilbransjen ble hardt rammet av koronaviruset, ikke bare EV-sektoren. Et unntak var forresten Toyota, hvis aksjekurs bare gikk ned 17%. Dette er et merke som har operert lenge i markedet for hybride biler.
Fra siste halvdel av mars har det vært mye forandringer i aksjekursene. Ser vi på perioden mellom 18. mars og 29. april, ser vi at det er vekst overalt, men med store forskjeller. VW (+53%) og PSA (+43%) har tatt igjen noe av skaden, men Ford henger etter med bare 17% kursøkning. Kanskje kan dette forklares med at NASDAQ er en amerikansk børs hvor viruset skaper enda større usikkerhet enn i Europa.

Og så har vi Tesla. Bedriften som ikke ville stenge uten kamp, er i mellomtiden begynt å produsere igjen. De gjør det bemerkelsesverdig godt. Akjsekursen steg i samme periode med hele 121%, med den følge at de er på nesten samme nivå som før krisen. Gode salgstall og de faktum at Tesla i mindre grad må spare på utviklingskostnader for EV’s, virker å vekke tillit til merket igjen. Vi er da og spente på hvordan resten av dette bilåret vil se ut!