Hva kan du stole mest på: Bilens speedometer eller hastighetsangivelsen på ditt navigasjonssystem?

Dette er et tema som stadig er til diskusjon blant bilinteresserte. På navigasjonssystemet gjengis alltid den hastigheten man kjører i for øyeblikket. Sammenligner man det med angitt hastighet på speedometeret, vil man svært ofte se at det er forskjell. Men hvem av de to er da den mest riktige? Oppgitt hastighet på speedometeret eller på navigasjonssystemet?

Du har sikkert lagt merke til det: I følge speedometeret ditt kjører du i 50 km/t, mens navigasjonssystemet oppgir 55 km/t. Vi vet alle at fotobokser er svært nøyaktig kallibrert og for å være på den sikre siden er det greit å stole på speedometeret. Men det er jo litt merkelig, så en undersøkelse ble satt i gang av studenter ved Universitetet i Luxemburg.

GPS hastighetsmåler

Den store forskjellen mellom begge måleverdier ligger i hvordan disse målingene blir gjort. Navigasjonssystemets hastighet baseres, logisk nok, på GPS-signaler. Systemet beregner utfra disse signalene hvor lang tid du bruker på en gitt strekning. Avviket her består i tiden det tar å beregne nøyaktig posisjon. Signalet bruker nødvendigvis litt tid mellom navigasjonssystemet opp til satelitten(e) og tilbake. Avhengig av systemets oppbygging, vil avviket grovt sett være mellom 1 og 2 meter. Jo lenger avstanden er som hastigheten beregnes over, jo oftere blir posisjonen bestemt. Det betyr at avviket i posisjonen minker jo fortere du kjører.

Bilens speedometer.

Speedometeret i bilen beregner hastigheten ut fra dekkets diameter, temperatur, slitasje og trykk. Avvik her kan oppstå som følge av hjulspinn og også girene har innvirkning på gjengitt hastigheet. Med andre ord er det mange flere faktorer som teller med, som igjen øker sjansen for avvik. Bilfabrikantene håndterer derfor en sikkerhetsmargin på oppgitt hastighet. Derfor kan man se avvik fra virkelig hastighet på opp til 10% hos enkelte merker. Med andre ord: Kjører man i 80 km/t kan virkelig hastighet være 72 km/t. Dette avviket finnes hos alle bilmerker, men hos noen kan den være så liten som 1%.

Men hvilken hastighetsangivelse bruker man da? Til tross for at speedometeret er mer unøyaktig en GPS-målingen, anbefaler Universitetet i Luxemburg og følge bilens speedometer. På grunn av det innebygde avviket, kan man være sikker på at man ubevisst kjører for fort.