Dampfase-teknologi nytt i vår overhalingsprosess

ACtronics har gjort et betydelig framskritt med hensyn til kvaliteten på vår overhalinsprosess for instrumentpaneler. I en prosess som er i stadig utvikling, har vi tatt i bruk en dampfaseovn.

Høy kvalitet standardisert

Ved å ta i bruk dampfaseovnen har ACtronics fått et supplement til den allerede i store trekk automatiserte renoveringslinja som ble tatt i bruk tidligere i år. Målsetningen med automatiseringen av renoveringsprosessen er å sikre en effektiv serieproduksjon med høy og jevn kvalitet. Toppkvalitet sørger for et holdbart produkt som brukeren av bilen lenge vil ha nytte og glede av.

På jakt etter den beste løsningen

Om man ser på et kretskort, ser man med en gang at dette er en delikat del med mange komponenter som er loddet fast. Det er disse loddepunktene som over tid blir porøse på grunn av temperaturforskjeller, vibrasjonenr eller rett og slett alder. De mikroskopiske sprekkene som kan oppstå etter en viss tid, sørger for at komponenten ikke lenger virker som den skal. På grunn av dette tar ACtronics alltid en forebyggende renovering av disse loddepunktene for å unngå fremtidige problemer. Og det er akkurat i denne delen av overhalingsprosessen hvor vår dampfaseoven understøtter overhalingen av instrumentpanelene.

Fordelen med dampfase

I motsetning til den tradisjonelle måten å lodde på ved bruk av loddebolt, tar dampfase-teknologien, som navnet antyder, bruk av damp. Mer konkret: Galdendamp. I dampfaseovnen går kretskortene gjennom en på forhånd bestemt loddeprofil. Galdenvæska fordamper på en bestemt temperatur og denne miljøvennlige dampen som ikke er giftig, vil fortrenge luften rundt kretskortet. Fordi dampen er inert, dvs. at gassen er «treg», reagerer den ikke på andre stoffer enn loddetinnet og det er akkurat det vi ønsker og oppnå. Loddepunktene på kretskortet blir for å si det enkelt flytende igjen og på den måten forsvinner sprekker og skader i loddetinnet. Også dårlige loddepunkter som ikke er synlige for det blotte øyet blir på denne måten gjenopprettet. Etter endt prosess går kretskortet videre til en kald sone hvor tinnet stivner til. Denne prosessen tar kort tid og loddepunktene er som nye! Sammenfattet gir dampfase-teknologien flere fordeler:

  • Automatiseringen fører til en jevn, høy kvalitet
  • Levetiden forlenges fordi også loddepunkter som ikke er synlige, gjenopprettes
  • Selve renoveringen tar kortere tid

Ønsker du å overhale et instrumentpanel?

Med vårt stadig større sortiment er det sannsynlig at vi kan hjelpe med ditt instrument. Trykk her for å se vårt utvalg!