"Bilfinansiering online blir den nye normalen"

Nå som vi langsomt begynner å venne oss til "social distancing", er det fler og fler som tyr til internett for å ordne saker vi tidligere gjorde med et personlig oppmøte. Også for å søke om bilfinansiering, ser det ut til at man i stadig mindre grad går til banken eller en annen finansieringsinstitusjon, men ordner det online. Denne trenden blir bekreftet av bilfinansieringsselskapet Evolution Funding. Særlig i april var det tydelig en enorm stigning.

Foto: Micro.medium.com

Å søke om finansiering online er naturligvis ingen nyhet, men Evolution Funding melder at andelen online forespørsler før utbruddet av viruset bare var på 10.75%, men i april i år var steget til hele 31,2%.

Ved siden av det faktum at folk flest helst holder seg hjemme i disse tider, er det også slik at det er nokså lettvint. Chris Coverdale, salgsdirektør hos Evolution Funding tror da også at denne andelen av online forespørsel bare vil øke: "Våre dat viser at kjøpere er villig til å ta steget til selvbetjening. Vi forventer at dette vil bli den nye normen når tiltakene rundt sosial distansering fortsetter og forbrukernes vaner forandres. Forhandlere som allerede har et online tilbud, fortsetter sin handel, riktignok med lavere volumer enn før.", sier han til det britiske Autocar.
“Our data shows us that buyers are willing to take the leap towards self-service. Indeed, we expect this to become the norm as social distancing measures continue and consumer behaviour adapts. Those dealers that are already digitally-enabled are continuing to transact, albeit at much lower volumes.”, vertelt hij het Britse Autocar.