Actronics: renovering er vår lidenskap!

Ved en renovering handler det ofte om deler som spiller en viktig rolle i bilen. Motorstyreenheten, hjernen for motormanagement og ABS- enheten er av stor betydning for sikkerheten til føreren og passasjerene. Renovering av disse delene krever dermed en nøyaktig og professionell prosess.

Remanufacturing

Å utføre en renovering, også kjent som « remanufacturing» er ikke alltid enkelt. Mykvare og data er godt beskyttet av produsentene, og varierer fra del til del og ikke alle deler er laget for å bli åpnet. Å åpne delen er en sak og deretter sette allt tilsammen, krever spesiell kunnskap. Med den nyeste teknologien har vi mulighet til å få tilgang til komponenter og utføre lokale renoveringer. Vi snakker om renovering fordi vi ser fordelene med å erstatte defekte, ikke fungerende deler istedenfor å reparere dem. En svak loddetråd ( en tråd mellom for eksempel prosessoren og kontaktstykket) forblir svak etter en reparasjon. Når vi erstatter den med en sterkere lodding, er livstiden forsikret på nytt. Derfor har vi tusenvis av komponenter og deler på lager for å kunne utføre mange forskjellige typer renoveringer.

Diagnosen er enormt viktig!

Det finnes alltid en mulighet til å kjøpe nye deler. I noen tilfeller er det også den eneste løsningen når renovering er rett og slett for komplisert eller for dyrt. Det kan være overraskende å vite at ved en-fjerdedel av alle tilbudte renoveringer, er ikke selve den delen defekt men årsaken sitter en annen sted i kjøretøyet. Der man ofte velger å bytte ut deler for å spare tid, blir det heller ikke utført en utbredt diagnose av feilkoder og symptomer. Som følge av dette kjøpes nye komponenter unødvendig, kostnadene blir høyere og nye produkter havner i omløp. Mens den gamle enheten egentlig fungerer som den skal.

Renovering er det bærekraftige alternativet. Komponenter er ofte ikke helt defekte men har noen svakheter. Hos Actronics har vi som mål å finne disse og utvikler en passende renovering. Svake forbindelser erstattes med sterkere, og slitte deler byttest til nye. Tidspressen og den evige stressen hos de fleste bileiere jobber mot verkstedene. Eierene vil gjerne bilen tilbake neste dag, allt må bli gjøres raskt, vel og fremfor alt til en attraktiv pris. Med dette er en nøyaktig diagnose ofte satt under press, mens en diagnose best kan utføres i bilen. Vi har ikke alle biler stående hos oss og er sterk avhengig av en montørs diagnose i verksteder før vi kan gå videre. I bilen kan den beste og mest korrekte diagnosen bli stillt.

Testapparatuur reproduserer feilen

Alle komponenter blit kontrollert ved ankomst. Smarte datamaskiner etterligner biler, motorer, girkasser og gjør det mulig for oss å stille en bra diagnose. Vi ser videre på om vi kan få fram feilen og da først går delen til renovering. Er problemet ikke bekreftet av oss og vi kjenner ikke til feilet fra før av ? Da tar vi kontakt med verkstedet for mer informasjon og historie rundt bilen. Når renovering er utført, testes delen enda en gang for å kontrolle at feilen er løst og alle funksjoner fungerer som de skal. En siste visuell kontroll blir utført før produkten får en garanti klistremerke. Delen returneres tilbake til kunden i en passende pakke, en e-post bekrefter at renoveringer er klar og delen er på vei tilbake.

Sammen holder vi bilene betalbare

Renoveringsprosessen har mange hemmeligheter, men også bildelene. Av og til er det ikke mulig å løse det med en renovering og vi er ærlige med det. Vi gir 2 års garanti på vår renovering og gjør alt vi kan for å få bilen rullende igjen.

Hvis vår renovering er utført korrekt, men problemet ikke er løst, da begynner det for oss å bli riktig interessant. Å undersøke, evaluere, reprodusere og forbedre vår renoveringsprosess tilhører yrket. Heldigvis får vi oftere tilbakemelding fra våre kunder og det er vi takknemlige over.

Som et renoveringsfirma jobber vi for, men spesielt med våre kunder. Det er utveksling av informasjonen med så mange verkstedsmontører som gjør det mulig for oss hver uke å hjelpe hundrevis av eiere å holde bilene sine på veiene.