Kombiinstrument Volvo S60, V70 e.d. 1998-2009

Volvo S60 / V70 / S80 / XC70 / XC 90 1998-2009 - Kombiinstrumenter
Volvo S60 / V70 / S80 / XC70 / XC 90 1998-2009

Kombiinstrumenter

For å se priser, må du registere deg

Volvo har gjennom årene gjort god bruk av sin gode bilde. Det norske bilmarkedet har alltid hatt et fokus på temaet sikkerhet og en bil som er trygg, en slik bil sitter sikkert bra godt montert. I hvert fall er det her tankegangen til mange. Til og med utseendet på mange Volvos biler understreker dette. Designen har alltid vært rolig og ordentlig. Skrikende Italiensk design var ikke noe som Volvo var intressert i på denne tiden.

Med interiøret er det egentlig ikke mye som er annerledes. Kombiinstrumentet er rolig og enkel når det gjelder inndelingen. Selv kombiinstrumentet er godt oversiktelig: fire analoge målere og derunder fire diskrete displayer. Man får inntrykk av at allt kommer til å fungere i en evighet, og når du ser slik så kommer det aldri finnes faktorer som forsøker å fange din oppmerksomhet. Egentlig er Volvo en ideell bil for ro etter en stressende arbeidsdag.

Nå kommer sikkert et rekke mennesker bli overrasket når de leser dette: til og med Volvo kan gå i stykker.
Bak rolig bakgrunn av kombiinstrumentet skjuler nemlig mye elektronikk som i stort sett er helt avhengig av inkommende meldinger fra CAN –nettverket. Det betyr også direkte at kombiinstrumentet er forsynt med en Flash – minne, EEPROM og prosessor. De rolige analog viserne på kombiinstrumentet er egentlig ikke analoge: inkommende CAN- meldinger blir gjort om til en verdi som den digitale viseren kan oversette til en stilling. Dette innebærer at synet er villedende, det skjer mye i kombiinstrumentet og elektronikken som styrer allt absolutt ikke forgjengelig.

Hva som ofte blir defekt

Problemene som vi ofte ser, har mye å gjøre med en eller flere funskjoner slutter å fungere. Det kan også være at hele kombiinstrumentet slutter å fungere. I disse tilfellene er det ikke alltid så enkelt å komme fram til årsaken, men med hjelp av våre egenutviklede testutstyr og spesiallagde CAN-filer, kan vi idag komme langt. For eksempel vi vi nå sikkert at kombiinstrumentet ikke går i gang før den har mottatt flere spesifikke CAN-meldinger. Vi vet til også nøyaktig hvilke meldinger vi må sende for å få kombiinstrumentet til å begynne å snakke, og på denne måten kan vi finne ut av årsaken. Uten dette ville det ha vært umulig.

Men hva er da årsaken til at funskjoner slutter å virke? Rundt prosessoren sitter flere nettverk med mostander. Sprekker i disse nettverkene kan gi forskjellige problemer, for eksempel at funskjonene slutter å virke. Nettverket er veldig komplisert, derfor må man lete nøyaktig før det er tydelig hvor problemet sitter. Vi ser også regelmessig at prosessoren i seg selv ikke alltid kan få kontakt med kretskortet. Dere kan da tenke dere at prosessoren ikke virker lenger som den skal.

Kombiinstrument Volvo renoveringsprosessen

I tillegg til at funskjonenen ikke virker, kan det være at knappene for å gjenopprette km teller eller for å stille klokken , er defekt. Selv høyttalersignalene kan noen ganger gå ned. Alle disse komponentene bytter vi ut mot eksemplarer med høyere kvalitet.

Renoveringsprosessen

Hos Actronics strever vi etter kvalitet. Selvfølgelig ville det være lett for oss å bare renovere de feilene som vi kan finne og deretter returnere kombiinstrumentet som renovert, men det er ikke slik vi jobber. Hver kombiinstrument som kommer inn, følger en fastlagt skjema der hver kjent svakhet blir behandlet, selv om det er feil eller ikke. Framfor allt er vi alltid på jakt etter en løsning som ikke bare løser problemer men som også gjør produktet bedre.

Volvo Kombiinstrument Volvo PCB

Ved renovering av disse kombiinstrumentene består en stor del av ren testing. Vi vil være helt sikker på at hver funksjon fungerer riktig igjen. Dette er grunnen til at vi har oppsøkt alle CAN-meldinger i detaljer for å vite hvilken funskjoner motsvarer hvilken meldinger og at det kan mottas av kombiinstrumentet.

Selv på sluttkontroll er vi veldig strenge. Kombiinstrumentet må fortsette fungere om vi bøyer litt lett på kretskortet og varierer spenningen mellom 10 V og 16 V. Er allt som det skal, først da blir glasset montert tilbake. Dette er ikke det leverte glasset men en ny del. Kvaliteten sitter altså ikke bare på innsiden met også på utsiden: kombiinstrumentet ser ut som nytt igjen.

Volvo kombiinstrument renoveringsprosessen

Visste du dette?

Kombiinstrumentet og klimakontrollen for Volvo med den her typen dashboard blir målt av samme relé. Skulle det derfor være slik at både legger av samtidig, kontroller først om 5- stiftreléet er som den skal. Skulle det være slik at kombiinstrumentet fortsatt ikke fungerer, så renoverer vi det gjerne for dere.

Kombiinstrumentet i detalj

Dashboardet ser ut til å bestå av enkle komponenter: 4 visere, 2 displayer med lamper og 2 displayer med enklere informasjon som klokken. Teknikken bak dette kan ikke være så innviklet, ikke sant?

Men utseendet er villedende. Viserne fra de ulike målerne vil ikke lenger bli styrt analogt eller med et motstandsverdi, men får sin informasjon via CAN-nettverket. Så fort man kommer i kontakt med ordet «CAN», vet man umiddelbart at det har med prosessor og en minne å gjøre som bearbeider informasjonen. Alle rådata kommer inn til kombiinstrumentet gjennom CAN-meldinger. Meldingene forteller hva det skal brukes til og har til og med en verdi sendt med. Noen ganger blir denne verdien vist direkte på displayet eller via en måler med visere og andre ganger brukes inkommende verdier for beregninger.

For å gi alle en innsyn i verden av CAN-meldinger og hvordan kombiinstrumentet beregner når de kommer inn, har vi et eksempel:

Volvo kombiinstrument i detalj

29 0360424C 0 8 — 60 00 00 00 0C 75 01 00

Det ovennevnte er et eksempel på en CAN-melding. For mange ser det ut som en haug med hemmelig språk, men det er egentlig det elektroniske språket som nåtidens biler snakker. For å gjøre det enklere for oss kan vi direkte fortelle at den første delen angir at det her er en melding for den digitale 24- timers klokke. Den andre delen er mye mer intressant for dermed kan alt forandres.

Hvert par av to ” tall” i den andre delen blir en siffer eller en halvt byte data. Meldingen består derfor utav 8 siffer. Vi begynner alltid å regne på D0 . Siffer 5 og 6 er altså automatisk D4 og D5. Så fort klokken teller fram i tid, endrer disse tallene. Der sitter nemlig tidsangivelsen skjult.

Men hvilken kode gir hvilken tid? For å finne ut av det behøver vi først å vite at tallene i CAN-meldingen er oppbygd som heksadesimaler, ingen regnesett fra 0-9 uten istedenfor 0-F. De ekstra 5 sifferene etter 9 ser til at man regner opp til 16 istedenfor 10. Fremfor alt må man huske på at hver endring av klokken ( og derfor også i programmeringspråket) er i minutter. Derfor gir koden OC 76 en tid som er en minutt senere enn den nå angivne koden OC 75.

Men bare med denne kunnskapen her klarer vi oss ikke. Koden OC 75 betyr i følge vår teori nemlig: (0*16³)+(12*16²)+(7*16¹)+5= 3189 minutter?!? På klokken står det 19:01…

Selve tidsangivelsen ( 19:01) omregnet til absolutte minutter, kommer man ikke langt på 3189. Derimot så stemmer teorien: etterpå viser det seg at verdien 08 00 er nullverdien på klokken. Med andre ord, om klokken står på 00:00, begynner heksadesimalene å regne på 0800, hvilket omregnet betyr 2048 minutter.

Vi tester igjen: vi vil at klokken skal angi 14:27. Først regner vi om tiden til minutter: 867. Deretter legger vi nullverdien: 867+2048=2915. Ved å regne om denne verdien til heksadesimaler får vi : B63 ( koden blir da 0B 63). Vi fyller i 0B 63 i CAN- meldingen istedenfor OC 75 og…klokken angir 14:17 på displayet.
Det fungerer virkelig!

Hva vi kan ta med oss utifra denne historien er at kombiinstrumentet kan lese CAN-meldinger og etter disse instruksjonene gir det enten direkte verdien eller bruker det for å beregne en annen verdi og angir dette. Prosessoren som utfører disse beregningene og minne er programmert til å vite presis hva de skal gjøre når de får ulike meldinger. Dette samarbeidet er viktig og en forstyrrelse mellom disse eller mellom deres mindre deler, kan relutere i at hele kombiinstrumentet ikke lenger virker som det skal.

Hvorfor velger man da et CAN-nettverk om den er sensitiv for forstyrrelser? All data kan sendes med samme kabel ( kombiinstrumentet har bare en kontaktstykke) og muligheten til å beregne og oversette er uendelig. En CAN-nettverk er helt enkelt mer funskjonelt enn de eldre og tyngre kablene.

Demontera kombiinstrumentet

Å demontere kombiinstrumentet er relativt enkel.Ta først bort plastkanten som sitter fastklikket rundt om kombiinstrumentet. Noen ganger sitter det to T-25-torx skruer på undersiden. Hvis dette ikke er tilstede kan du direkt dra oversiden mot deg og deretter undersiden. Du kommer til å merke om undersiden sitter fast på den øvre luken på rattaksel. Så fort du vrir rattet en kvart omdreining, har du nok med rom til å dra den løs i en bevegelse.

Når den har blitt fjernet, ser du 4 T25-torxskruer som fester selve instrumentet til dashbordet. Skru dem en etter en og dra deretter forsiktig ut instrumentet mot deg. Kablene sitter med en sentral plugg i midten på instrumentet.

For tydelighet har vi også funnet en praktisk instruksjonsvideo på YouTube: