ACtronics AS - Revisjon av en Bosch EDC16C9 Motorstyreenhet

 

Har du en defekt ECU (motorstyreenhet) som heter EDC16C9? Ikke noe problem. En ny ECU er helt unødvendig fordi vi har løsningen.