Chipmangelen i bilindustrien, hvordan har det seg?

Imidlertid har alle bilprodusenter problemer på grunn av den globale chipmangelen. Selv om det i første omgang så ut til at chipmangelen bare ville føre til forsinkede leveringer, er nå stadig flere fabrikanter tvunget til midlertidig og levere bilene med mindre "gadgets". Men hva er årsaken til at det plutselig har oppstått mangel på mikrochips? Og er det innen rimelig tid mulig å forvente en løsning på problemet?

Hva er egentlig en mikrochip? 

La oss begynne med begynnelsen: mikrochip eller halvlederbrikke om du vil, er en liten, høyteknologisk komponent basert på silisium og kan best beskrives som hjernen i moderne elektronikk. En rekke små transistorer fungerer som brytere for å kunne styre strømmen av elektroner. Veldig enkelt sagt: Jo flere pinner en mikrochip har, jo flere små transistoer den har og jo mer informasjon kan den ta hånd om. Nå for tiden blir slike brikker brukt i nær sagt alt, fra biler og mobiltelefoner til kjøleskap og tannbørster. Mikrochips kan derfor ha en enorm forskjell i kompleksitet.  I datamaskiner finner man de virkelig kompliserte "high-end" prosessorene, som for eksempel Intel I9. Transistorene i en slik chip er da også ekstremt små: 10.000 ganger mindre enn et menneskehår! Når det gjelder I9-prosessoren  er det bygget inn milliarder transistorer på en overflate på størrelse med en fingernegl.

Hvorfor er det chipmangel i bilindustrien? 

På den ene siden kommer det av at moderne kjøretøy har et betydelig større antall mikrochips enn tidligere. Det blir fler og fler støttende sikkerhetssystemer og det er en stadig større bruk av berøringsskjermer for infotainment-systemer og styring av komfortfunksjoner.

Nå er det vanligvis ikke vanskelig å forsyne en langsomt stigende etterspørsel. Det var Covid-19 pandemien som gjorde etterspørsel- og tilbudsprognosene til skamme. Da det ble altomfattende nedstengninger og karantener i mars 2020, forventet bilindustrien en kraftig nedgang i etterspørselen etter nye biler. Dermed ble salgsprognosene nedjustert og delebestillinger annulert. Dette omfattet også mikrochips. I etterpåklokskapens lys er det lett å se at dette var et litt kortsiktig grep, for etterspørselen etter nye biler sank bare for en kort periode. 

Og det er nettopp der mangelen på chips oppsto. Da bilfabrikantene forsto at etterspørselen ganske raskt tok seg opp igjen, hadde chipfabrikantene allerede fylt ordrebøkene med oppdrag fra andre sektorer og hadde allerede mer enn nok å gjøre. 

Økning av produksjonskapasiteten

For chipfabrikanter er det ikke uten videre mulig å oppskalere produksjonstempoet. Å lage en halvlederbrikke er en svært komplisert, dyr og tidkrevende prosess. Derfor er det bare noen få chipfabrikanter rundt omkring i verden. Og de jobber alle på spreng! Å bygge nye produksjonsfasiliteter, ofte kalt «støperier», er en tidkrevende prosess som krever årevis med planlegging og investeringer i milliardklassen. 

Men selv om nye «støperier» ville ha hatt kapasitet til å lage nye chips, må man ikke glemme at selve produksjonen også tar tid. I følge Semiconductor Industry Association, er produksjonstiden for en gjennomsnittlig chip omtrent 12 uker, opptil 20 uker for en komplisert chip! Legg også til tiden det vil ta å oppskalere produksjonen og transport av sluttproduktet og man vil raskt se at tiden fra bestilling til levering er omtrent et halvt år. Så selv om produksjonstempoet skulle kunne økes, vil det likevel bli for sent for bilfabrikantene. 

Har chipmangelen innvirkning på bilprisen? 

Vi ser en stor forskjell mellom USA og Europa, men generelt sett blir bilenen dyrere. På grunn av mangelen på chips er det færre nye biler som kan selges og det øker etterspørselen etter biler som allerede er klare. I USA ser man at bilforhandlere drar nytte av mangelen: Prisene stiger markant. På grunn av den trenden ser kundene seg om etter brukte biler, og også på bruktbilmarkedet stiger prisene, om enn ikke så kraftig som for nye biler. 

Denne utviklingen er selvfølgelig hyggelige nyheter for bilselgere, men bilfabrikantene har dessverre lite fordeler av dette. Derfor leverer stadig fler fabrikanter biler med mindre «gadgets» inntil videre. Porsche leverer nå enkelte av sine modeller uten elektrisk justerbart ratt og hos BMW får man navigasjonssystemet levert uten berøringsskjerm. Som kompensasjon blir bilen enten tilbudt med rabatt, eller at ønsket utstyr blir ettermontert når det kan leveres. På denne måten ønsker bilfabrikantene å holde omsetningen oppe. 

Hvor lenge vil det vare? 

Rundt dette temaet er det delte meninger, men ekspertene ser i alle fall ut til å være enige om at det ikke finnes en rask løsning på problemet. Chipfabrikantene selv anslår at det kan vare opptil to år før produksjonen er på samme nivå som etterspørselen. 
Med den pågående situasjonen har både Europa og USA merket at de er veldig avhengige av det lave antallet chipfabrikanter som finnes rundt om i verden og begge handelsregioner har lagt planer om å produsere chips på og for hjemmemarkedet. Det er frigjort en titalls milliarder euro/dollar for å realisere dette.

Disse planene kommer nok litt for sent for å rette opp i den nåværende situasjonen, men man vil med dette være langt bedre forberedt om mangel skulle oppstå igjen.