Kombiinstrument Renault Scenic 2 2003-2009

Renault (Grand) Scénic 2 2003-2008 - Kombiinstrumenter
Renault (Grand) Scénic 2 2003-2008

Kombiinstrumenter

For å se priser, må du registere deg

I dag kan du se færre og færre analoge målere med visere. Bilene blir stadig mer moderne og smartere og selv kombiinstrumentet følger med utviklingen. Av hensyn til å estetikken ser de fleste målerene fortsatt ut som analoge målere, men i økende grad er dens styring digital.
Hovedansvarlig for denne utviklingen er innføringen av CAN-nettverket.

Ettersom alle signaler sendes over det samme nettverket trenger informasjonen ikke lenger alltid sendes direkte fra kilden til kombiinstrumentet. Ytterligere en fordel er at de fleste komponenter kan bruke samme input samtidig, uten at en separat kabel må trekkes til hver enkelt komponent.

Det digitale kombiinstrumentet til Renault Scenic II 2003-2008 er et eksempel på en mer moderne dashboard. En del av informasjonen sendes via CAN-nettverket og kombiinstrumentet har en EEPROM og prosessor for å selv kunne behandle og lagre informasjonen. Fremgangen har imidlertidig også sine ulemper, i form av at kjørelengde altfor ofte blir korrupt ved forstyrrelser.

Hva som ofte blir defekt

Desverre er forstyrrelser vanlig når det gjelder disse kombiinstrumentene. Det er vanskelig å finne noe positivt å si om konstruksjonskvalitetene, fordi i dette tilfellet kreves det ikke mye for å gjøre den renoverte produkten mer pålitelig enn nye original deler. At vi ikke er alene i dette synet blir tydelig gjennom et enkelt søk på nettet. De fleste forum er full med innlegg fra misfornøyde bileiere og til og med de som er involvert i forbrukerkjøpsloven , har lagt ned mye tid på dette kjente problemet.

Ofte begynner problemet med at kombiinstrumentet blinker og periodevis forsvinner. Etter en stund blir problemet verre og i de fleste tilfeller slutter med at kombiinstrumentet med at kombiinstrumentet slukner helt. Dessuten kan kmstanden bli korrupt som resulterer av disse forstyrrelser, hvilken deretter går bare å renovere gjennom omprogrammering. Vi ser også stadig oftere at instrumentet står på 0:00. Dette betyr ikke alltid at bilens batteri er svakt, men kan også være på grunn av kombiinstrumentet. Feilkoder som gjelder kombiinstrumentet hører vi sjelden snakkes om, da kombiinstrumentet selv ikke videresender noen data til andre komponenter.

renoveringsprocessen-kombiinstrument-renault-scenic

Mange av de problemene som er beskrevet har med svake loddetråd å gjøre. Men ikke alle problem kan løses ved enkel lodding. Visse bindinger er ikke renoverbare og iblant kan de svake loddingene forårsake følgeskader på kretskortet. Det kan også skje at prosessorer og EEPROm blir defekt, for til og med en EEPROM er utformet for å kunne bearbeide mer enn 100.000 prosesser er defekter langt ifra uungåelig.

Bytte av komponenter slik som prosessorer og EEPROM innebærer også at omprogrammering er nødvendig- Dette krever spesiell kunnskap og utstyr. Da det gjelder konfigurering kan vi tilpasse det meste: kmstand, språk etc. Gjennom egen forskning har vi lykkes dekryptere de heksadecimale signalene fra CAN-nettverket og kan dermed adaptere disse ifølge våre ønskemål. Med andre ord: ville en prosessor eller EEPROM bli defekt vet vi hvordan vi skal gå til veie.

Renoveringsprosessen

Vi kan ikke understreke ofte nok at Actronics strever for høyste kvalitet. Selvfølgelig ville det være lett for oss å bare renovere de feilene som vi kan finne og deretter returnere kombiinstrumentet som renovert, men det er ikke slik vi jobber! Hver kombiinstrument som kommer inn, følger en fastlagt skjema der hver kjent svakhet blir behandlet, selv om det er defekt eller ikke. Framfor allt er vi alltid på jakt etter en løsning som ikke bare løser problemer men som også forbedrer produktet.

ATE MK-61 renoveringsprosessen

Selv på sluttkontroll er vi veldig strenge. Kombiinstrumentet må fortsette fungere om vi bøyer litt lett på kretskortet og varierer spenningen mellom 10 V og 16 V. Vi simulerer diverse inputs for å forsikre oss om at alle deler av kombiinstrumentet fungerer som den skal. Er allt som det skal, først da blir glasset montert tilbake. Dette er ikke det leverte glasset men en ny del. Kvaliteten sitter altså ikke bare på innsiden met også på utsiden: kombiinstrumentet ser ut som nytt igjen.

Visste du at?

Forhandlere som ofte støter på disse defekte kombiinstrumenter har ofte et fungerende instrument på lager for å kunne tilby kunden noe å kjøre med mens original kombiinstrumentet er inne for renovering. Kombiinstrumentet behøver nemlig ikke å bli programmert, men som man kaller det er det en « plug-and-play». Den lører seg selv inn i bilen ved montering og kan derfor monteres i hvilken Renault Scenic II som helst. Ha forstatt i baktankene at kmstanden ikke spares i bilen, hvilken innebærer at den avstanden bilen kjører med utbyttes kombiinstrument ikke automatisk kommer å legges på ved tilbake montering av original instrument. I visse fall er det også at radio –displayen i kombiinstrumentet ikke fungerer i kundens bil. Dette er på grunn av att Renault ved produksjon har brukt flere ulike typer radiotyper.

Digitalt kombiinstrument Renault Scenic-II-2003

Kombiinstrumentet i detalj

Bak det store svarte glasset gjemmer det seg et kretskort, med en stor og en liten display montert. Det store displayet viser grunleggende funskjoner slik som turteller, hastighet og drivstoffnivå. Det lille displayet er fremst lagd for sekundære funskjoner som f. eks ute-temperatur, radio og klokke. Både displayene har hvert sitt kontaktstykke.

Om vi ser nærmere på displayen så ser vi signaler som kommer inn i alle disse former. Men alt er ikke kontrollert via CAN-nettverk, men det er tydelig at CAN blir stadig viktigere i de moderne bilene. Se bare på neste bilde. Dette kombiinstrumenet fra 2003 stoler allerede på stor del av informasjonen fra CAN-nettverket.

kombiinstrumentet-i-detalj-small

Kombiinstrumentet kan i tillegg til å motta signaler, ofte også beregne verdien, spare og i visse tilfeller til og med sende signaler. Som tidligere nevnt har kombiinstrumentet i Renault Scenic II en EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) og en prosessor. Det utskrivne navnet forteller egentlig allerede hva denne komponenten kan: lagre, slette og lese data. Prosessoren bruker EEPROM: en for å kunne utføre sine beregninger. På denne måten kan prosessoren og EEPROM: en tilsammen for eksempel huske og tilpasse km standen. Kombiinstrumentet bruker det lagrede kmstanden i EEPROM:en , hvilken som senere vises i displayet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at det i dette systemet kan gå veldig galt hvis du støter på en strømbrudd midt i en prosess. Data kan bli korrupt hvis det blir avbrutt eksakt som informasjonen skal lagres. Dataen blir da ikke komplett og derfor går det ikke å fortsette der prosessen er avbrutt. Ett vanlig forekommende resultat av dette er en korrupt kmstand.

Å sende informasjon til andre komponenter er som sagt ingen ting som kombiinstrumentet gjør. De nødvendige verdiene for eksempel ABS-systemet og motorstyreenheten blir styrt allerede av CAN-nettverket og systemet behøver derfor ingen ekstra input fra kombiinstrumentet.

Demontering

Demontering av kombiinstrumentet er heldigvis ikke en vanskelig eller spesiell tidskrevende oppgave. Begynn med å forsiktig å ta bort plastdekselet rundt kombiinstrumentet med riktig verktøy. Demonter deretter først den øvre delen og deretter den nederste. Dette synliggjør de torx skruer som festner kombiinstrumentet i dashboardet. Skru dem en etter en og dra deretter forsiktig ut instrumentet mot deg. Siden kablene sitter fast på toppen av instrumentet kan det være en bra ide å ta ut kombiinstrumentet med undersiden først. Begge kontaktstykkene er enkle å løse når kombiinstrumentet henger utenfor kombiinstrumentet.