Delphi Delco Multec HSFI-2.x

Delphi Delco Multec HSFI-2.x / HDRC - Motorstyreenheter
Delphi Delco Multec HSFI-2.x / HDRC

Motorstyreenheter

For å se priser, må du registere deg

“Multec? Det er vel den motorstyreenheten til Opel? ”. Vi vet ikke om det er en god eller dårlig tegn, men nesten hver bilkjenner som vi snakker med vet at det er en Multec som sitter i mange Opelmodeller. At Opel heller valgte en Multec enn en styreenhet fra Bosch har også sin forklaring: General Motors (Opels morselskap 1929 - 2017) og Delco Electronics (produsent av Multec-styreenheten) har samarbeidet i mange år. Man skulle kunne se Delco som USA s Bosch , en pioner innom bilelektronikk. Selskapet har eksistert siden 1909 og ble under 50 tallet først og fremst kjent for sine bilradioer. Desverre byttet Delco ved en flertall anledninger eiere og gikk derforkonkurs. Dette er en del av grunnen til at motorstyreenheten nå går under navnet ’Delphi Delco Multec HSFI-2.x.’

For å gå tilbake til det skjøre spørsmplet: Hvordan er det slik at mange kjenner til navnet Multec? Er motorstyreenheten av så dårlig kvalitet? Det stemmer at Multec-styreenhetene ofte blir defekte, men dette har flere årsaker. Å legge all skylden på motorstyreenhet i dette tilfellet er ikke helt rettferdig.

Opel Delphi Delco Multec HSFI-2-x

Leksjon 1 ved bruk av elektronikk i biler: Det spiller ingen rolle hvor og hvordan du bruker elektronikken, bare sørg for at du har beste mulig beskyttele mot fukt, temperaturforskjell og vibrasjoner. Bør vi derfor gi Opel /general Motors noe av skylden? Vi ser i alle fall ikke plassering mitt på innløpsrøret som optimal.

Hva som vanligvis blir defekt?

OK, vi har altså et miljø med temperaturforskjeller og vibrasjoner. Hva kunne muligens gå galt her?
Diverse tilkoblinger på og i kretskorter har evnen til å slippe. Det forundrer sikkert ingen at vi ser dette på i praktisk talt alle Multec-styreenhet vi mottar.Det spiller med andre ord egentlig ikke så stor rolle med hvilken problembeskrivelse motorstyreenheten kommer inn med, etter at vi har stillt diagnose kontrollerer vi alle tilkoblinger uansett. Det er veldig sjelden at alle koblinger er i orden, noe som betyr at nesten alle Multec-styreenhet som kommer inn også går igjennom hele vår renoveringsprosess. Vi ser også tidvis at andre defekter er tilkoblinger som har sluppet. Tenningsmotstand som ikke fungerer er et bra eksempel på en slik defekt.

At disse defektene kan føre til alle slags forstyrrelser i bilen er åpenbart. Problembeskrivelsene som disse motorstyreenhetene kommer inn med er også veldig varierende. Her følger en liste med noen av de vanligste:

 • Bilen starter ikke, pumpemotor gar ikke igang
 • Bilen starter ikke, ingen injeksjon
 • Ingen tenning på en eller flere ( iblant alle) sylindrer
 • Tomgangsturtall reguleres ikke
 • Motoren reagerer ikke når man gir gass
 • Forstyrrelse (r) i EGR-systemet
 • Ingen kommunikasjon med CAN-nettverket
 • Kjøleviften går ikke igang
 • Også videre…

Delphi Delco Multec HSFI 2-x

Hvor det er forstyrrelser finnes det feilkoder. Disse ser vi i alle slags farger og former. Multec- feilkodene begynner alltid med ”P0” eller ”P1”, ettersom defekter i Multec-styreenheten forårsaker forstyrrelser i bilens ” powertrain”. En defekt motorstyreenhet klassifiseres som et motorproblem, hvilket innebærer att det tredje sifferet i feilkoden alltid ligger mellom 1 og 5: de øvrige tallene brukes for å påvise problem i girkassen eller en eventuell hybrid-styreenhet.

Dette etterlater følgende alternativer:

 • P01XX
 • P02XX
 • P03XX
 • P04XX
 • P05XX
 • P11XX
 • P12XX
 • P13XX
 • P14XX
 • P15XX

Hvis du ser i vår liste med feilkoder passer dette resonnementet nøyaktig. De ovennevnte forekommende feiler kan leses ut nesten ordrett her.

 • P0105: Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure – Circuit
 • P0230: Fuel Pump – Primary Circuit
 • P0335: Crank Shaft Sensor – No / Faulty Signal
 • P0340: Cam Shaft Sensor – No / Faulty Signal
 • P0351: t/m P0354 Ignition Coils 1 t/m 4
 • P1122: Accelerator Pedal Position Sensor 2
 • P1482: Fan Relay 2 – Electric Circuit Tiny Signal / Open
 • P1483: Fan Relay 3 – Electric Circuit Tiny Signal / Open
 • P1550: Electronic Throttle Control Reduced Power

Visste du dette?

Multec HSFI brukes også i biler med dieselmotorer. På disse motorstyreenheter er det spesielt vanlig at man får feilkode P0251 (Injection Pump Fuel Metering Control «A» Malfunction). I disse tilfeller bør man også sende med pumpestyreenheten ( EDU ) for kontroll. Ifølge tidligere erfaringer vet vi at feilen nesten alltid befinner seg der.

Renoveringsprosessen

Vi kan ikke understreke ofte nok: Actronics reparerer ikke defekter, men renoverer produkter. Vi vet at motorstyreenheten er veldig utsatt for feil, og vi vil være helt sikker på at en renovert styreenhet holder minst like lenge som en ny eksemplar. Vi renoverer derfor ikke bare defektene vi finner, men lar hver defekt motorstyreenhet gjennomgå den faste renoveringsprosessen.

Renoveringsprosessen-ecu

Vi begynner prosessen met å fjerne beskyttelses geleen som dekker kretskortet. Etter at alle komponenter er eksponert kan vi begynne med å fjerne alle eksisterende tilkoblinger. Dette er en veldig nøyaktig prosess som vi på grunn av våre mange års erfaring, kan utføre uten problemer. Det neste trinnet er å fornye alle tilkoblinger ved hjelp av avanserte ultralydsbindigsmaskiner. Utstyret er programmert intern og innstillt slik at hver ny tilkobling blir kontrollert gjennom en såkallt ”pull-test”. På denne måten forsikrer vi oss at hver tilkobling er sterk nok til å tåle vibrasjoner og temperatur forskjeller. Disse nye tilkoblingene er nå sterkere enn den opprinnelige.

Renoveringsprosessen-ecu Multec

Deretter følger sluttesten. Dette gjøres for å sikre at alt fungerer som det skal være tter renovering. Vår testutstyr gir oss også muligheten til å uføre en utholdenhetsprøve, hvor temperaturen i motorstyreenheten også faktisk stiger. Til slutt blir det satt en spesiell gele på motorstyreenheten med høye spesifikasjoner som helhetsbeskyttelse. Motorstyreenheten lukkes med en ny ( selvlagd) deksel.

I tilfelle at motorstyreenheten ikke går gjennom den endelige testen ( eller viser unormale feil allerede ved ankomst), prøver vi å ta oss av problemet fra en annen vinkel. Det er mange muligheter når det gjelder diagnostikk og problemløsning. For å gi litt mer innsikt på hva som kan bli defekt, forklarer vi i følgende avsnittet omtrent hva det er vi egentlig møter på inne i motorstyreenheten.

Multec HSFI-2.x i detalj

En Multec styreenhet er lett å kjenne igjen. To store kontaktstykker med 64 pinner, som er atskilt med bokstavene ”K” og “M”, som er koblet på begge sider av kretskortet på motorstyreenheten med ledningsnettet. Ved hjelp av diverse koblingskjema er det mulig å se hvilken pinne som styrer hva, som gjør det relativt enkelt å stille diagnose fram til kontaktstykket.

Innvendig blir det litt mer komplisert. Kretskortet består av flere lag og er full av alle typer komponenter. Disse komponentene er ment å hjelpe prosessoren i sitt arbeid. Bare EEPROM eller flashen er altså ikke nok. Å la alle bli kjent med kretskortet, går vi nedenfor gjennom de viktigste komponentene som vi møter.

Delphi Delco Multec Ecu-s

Analog-Digital omformere

Sensoren som luftmengdemåler og lambdasonde er konstruert alik at de frigir en variabel spenning som avhenger av den målte verdi. En motorstyreenhet som ikke kan gjøre mye med denne verdien, fordi prosessoren kan bare behandle digital tale. Derfor sitter det omformere i styreenheten, som gjør spenningene til digitale 10-bits verdier. Prosessoren kan gjøre disse verdiene til beregningner uten problem.

Analog-Digital omformere

Iblant er det nødvendig, etter bearbeiding i prosessoren, å konvertere et digitalt verdi til en analog spenning. Visse aktuatorer kan nemlig åpne ventiler mer eller mindre, avhengig av spenningen som mottas. De digital til analog – onformerene ser til at aktuatoren kan fungere som den skal.

Signal behandlere

Analoge verdier inkommer i alle slags former, om omformerene gjør alltid om disse verdiene til et digitalt tall på samme måte. Siden dette ikke er, på lange baner, alltid den ideelle situasjonen sitter det også signal – omformere på kretksortet. Disse omformerene gjør om de analoge verdiene som er nyttige for omformingsprosessen.
Verdien av en lambdasondevarierer for eksempel mellom 0V og 1,1V , men hvis omformeren jobber med ett verdi mellom 0V og 5V kommer omformingen til å skje med mindre nøyaktighet. For å håndtere dette problemet fortstyrrer omformeren verdiet, i dette tilfellet for eksempel 4 ganger. En verdi mellom 0V og 4,4V er nemlig mye veldig nøyaktig å gjøre om til et digitalt tall for en 5-volts omformer.

High-level digital output

En motorstyreenhet styrer samtidig alle slags funskjoner. Ikke bare tenningen og injeksjon, men som i Multec- styreenheten også kjøleviften. Disse komponenentene krever ofte en kraftig input ( relativt høye Ampère ved 12V), noe som den følsomme elektronikken i Multec-styreenheten ikke kan takle akkurat sånn. Den minimale output som prosessoren gir for å styre en transistor ( driver) brukes for å løse dette. Denne transistor er ansvarlig for den kraftige output som kreves for komponenten for å få riktig strømførsel. Men denne produksjonen er langt ifra direkt. Kjøleviften for eksempel, behøver så stor input at tranistorens forsterkning ikke på langt nær er sterk nok. I dette tilfellet returnerer outputsignalen fra transistoren for å drive en relé.
Denne kjeden av komponenter beskrives egentlig best som en tre-trinns rakett. Systemet kan virke komplisert, men fungerer veldig bra i praksis.

Kommunikasjonschip

Biler idag er utstyrt med alle typer styreenheter. Motorstyreenheten har siden lenge ikke mer elektronikk-monopol i bilen, men dagens biler er fulle av alle slags forskjellige styreenheter. En konsekvens av dette er at det oftere oppstår en situasjon der flere styreenheter samtidig er avhenging av samme signal. Framfor allt er det viktig at styreenheter kommuniserer med hverandre. Om motorstyreenheten for eksempel oppdager en forstyrrelse er det bra at motorlampen også begynner å lyse. For å gjøre alt dette mulig har CAN-nettverket blitt utviklet. Alle CAN- meldinger som motorstyreenheten mottar og vil sende bearbeides av ett sentral kommunikasjonschip.
Egentlig kan man se denne chip som motorstyreenhetens logistikksentral. Det sendes og tas imot hundretalls meldinger per sekund. Dette er også anledning til at CAN nettverket kan operere med hastighet på opptil 500Kbps.

Kort sagt pågår det ekstemt mye på en gang enn det det synes, for eksempel Multec motorstyreenheten fra Delphi Delco. Dette gjør det svært vanskelig å stille en nøyaktig diagnose. Heldigvis kjenner Actronics Multec styreenheten innvendig og utvendig. Ta derfor kontakt med oss om dere får problemer med denne styreenheten, så gjør vi vårt beste for å finne en passende løsning.

Demontering

Fordelen med å plassere innsugningssrøret er at det er meget lett å demontere motorstyreenheten. Vi anbefaler at man alltid først frakobler batteriet og har eventuelle radiokoder tilgjengelige. For øvrig er demontering veldig enkelt: koble løs begge kontaktstykkene og skru ut de fire boltene i hørnene. Deretter er det bare å ta ut motorstyreenheten.