ATE MK60

ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor) - ABS styreenheter
ATE MK60 Hydraulic unit (with internal pressure sensor)

ABS styreenheter

For å se priser, må du registere deg

Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, Mini, Opel, Peugeot… ATE MK60 brukes i mange biler. ABS har lenge vært påbudt i nye biler og fordi kun Bosch og ATE har inngått avtaler med de store bilfabrikantene, vil man i praksis nesten bare se antiblokkeringssystemer fra disse to merkene. Det begynte som et enkelt og hensiktsmessig system i 1978, men mye har forandret seg siden den gang. Mange bilister kjenner imidlertid også med termen “ESP”. Ved å bruke ekstra sensorer i bilen, kan et moderne ABS-system også bidra til å forhindre at bilen mister veigrepet i en sving. Verdiene fra den såkalte rotasjonssensoren (rotation rate sensor i illustrasjonen) blir sammenlignet med rattutslaget. Slik kan ABS ECU bestemme om et av hjulene må bremses for å unngå skrens. ATE MK 60 kan også leveres med denne ESP-funksjonen.

Hvor oppstår det ofte en defekt

På ATE MK 60 oppstår det forholdsvis ofte problemer som skyldes trykksensoren. På nettet kan man lese om mange kunder som får testet ABS-systemet og må skifte hele enheten på grunn av feil på trykksensoren. Selve trykksensoren er ofte årsaken til problemet. For å vise hvilke feilkoder som kan skyldes en defekt trykksensor, har vi laget en liste:

 • Audi, Seat, Skoda, Volkswagen: 01435, 059B
 • BMW: 5DF5, 5E20, 24096, 24100
 • Citroën: P1301, P1302
 • Daihatsu: C1246
 • Ford: C1288
 • Mazda: 0130, C1288, C0044/28,64
 • Mitsubishi C121D, C1364
 • Opel: C1028, C0131
 • Peugeot: C1301, C1302
 • Renault: DF088
 • Suzuki: C1028
 • Toyota: C1246, vaak in combinatie met C1223
 • Volvo: P0130, P0134

ATE MK-60 renoveringsprossesen detalj

Hva er det egentlig som er defekt på denne trykksensoren?

Så snart trykksensoren er omhyggelig montert, er forbindelsesledningene nesten usynlige for det blotte øye, for de er mikroskopisk små. På grunn av temperatursvingninger og vibrasjoner kan det oppstå brudd i disse ømfi ntlige forbindelsene. Reparasjon av slike defekter er kun mulig med høyteknologisk utstyr.

ATE MK-60 renoveringsprossesen

Renoveringsprossesen

Før vi begynner med renovering av trykksensoren, må vi først fjerne ECU-en og pumpemotoren fra hydraulikkblokken. Det er ellers ikke mulig å komme til trykksensoren, for den er montert midt på HCU-en. Etter at den er demontert, følger en kritisk prosess hvor vi demonterer trykksensoren, åpner den, utbedrer de mikroskopiske forbindelsene, monterer trykksensoren igjen og deretter utfører omfattende testing. Alt høyteknologisk utstyr blir tilpasset og programmert av vårt fi rma for denne spesifi kke oppgaven. For å gi de nye forbindelsene ekstra beskyttelse, påfører vi en spesiell gel som demper både vibrasjoner og temperatursvingninger. Denne ekstra handlingen er en av grunnene til at den renoverte trykksensoren er mer pålitelig enn den opprinnelige delen. Hos ACtronics er vi svært stolte av å kunne tilby renoveringer som gir så god kvalitet.

ATE MK 60 i detalj

ATE MK 60 består av tre hoveddeler: pumpemotoren, HCU-en og ECU-en. Delene sørger sammen for systemets funksjon og de kan ikke fungere uavhengig av hverandre. Vi forklarer hver dels funksjon og forklarer på den måten ABS-systemet som en helhet.ATE MK60 i-detalj

Pumpemotoren

Pumpemotorens eneste oppgave er å sørge for å opprettholde trykket i hele bremsesystemet. ABS-en er et system som kortvarig reduserer bremsetrykket i én eller fl ere kalipere, slik at en kaliper slipper bremseskiven midlertidig. Hvis trykket må økes like etterpå, stoppes væskestrømmen og pumpemotoren sørger for å øke trykket i systemet. Denne prosessen gjentas fl ere titalls ganger i sekundet så snart ett eller fl ere hjul mister grepet. Dette sørger for den karakteristiske vibrasjonen i bremsepedalen når ABSsystemet aktiveres.

HCU-en

HCU står for Hydraulic Control Unit. HCU-en ser ut som en stor, massiv aluminiumsblokk og inneholder en rekke små kanaler og aktuatorer. Det er disse kanalene og aktuatorene som sørger for at ABSen gjør oppgaven sin. Aktuatorene i blokken kan åpne utløpskanalene slik at trykket i kaliperne forsvinner kortvarig. Disse kanalene er alltid lukket i hvilestillingen. Man trenger derfor ikke å være redd for at bremsesystemet ikke fungerer hvis det oppstår en feil. Systemet er “idiotsikkert” og hvis det oppstår en feil, oppfører bilen seg som en gammeldags bil uten ABS: bremsene fungerer som vanlig. Hvis vi ser nærmere på funksjonen til denne HCUen, er særlig de 12 utstikkende “pinnene” påfallende. Det er disse aktuatorpinnene som kan åpne og lukke kanalene. Spolene som befi nner seg på undersiden av ECU-en blir liggende over disse pinnene ved montering og så snart ECU-en tilfører strøm til en spole, blir pinnen trykket nedover av det sterke magnetiske feltet i spolen. Når strømmen brytes, går fjæren opp igjen slik at den tilhørende utløpskanalen lukkes umiddelbart.

Trykksensoren befi nner seg midt i mellom aktuatorpinnene. Denne sensoren måler kontinuerlig væsketrykket i systemet og er svært viktig for pumpemotoren. Pumpemotoren går ikke kontinuerlig, men starter i det øyeblikket trykket er for lavt. Uten en sensor som fungerer som den skal kan trykket i væskestrømmen ikke opprettholdes og systemet stopper som et sikkerhetstiltak.

ECU-en

ECU-en er enhetens hjerne. Den får inn data fra diverse sensorer, blant annet fra hjulsensorene og den nevnte trykksensoren. Avhengig av verdien, avgjør ECU-en hvilken handling som er nødvendig og styrer de nødvendige aktuatorene. Det innebærer at ECU-en styrer HCU-en og pumpemotoren. ECUen har som sagt spoler på undersiden. Ved å gjøre disse spolene strømførende, kan ECU-en sørge for at aktuatorpinnene trykkes ned slik at bremsevæsken kan strømme ut. Hvis det dreier seg om en ESP, har ECU-enda fl ere oppgaver. Inndataene fra styrevinkelsensoren og rotasjonssensoren må sammenlignes med hverandre for å avgjøre om bilens styrevinkel er realistisk. Hvis bilen dreier mer eller mindre enn forventet ut fra styrevinkelverdien, er det tale om understyring eller overstyring. ESPen kan korrigere begge situasjoner ved å bremse litt på ett eller fl ere hjul for å oppnå den ønskede styrevinkelen (rotasjonsvinkelen) igjen. ABS-systemet
kan bremse ett eller fl ere hjul helt selvstendig, uten at bremsepedalen trykkes inn. Det er mulig fordi pumpemotoren kan trykksette systemet uten at det kreves pedalutslag for å opparbeide trykk i systemet.